Stampar M - Stampar

U probnom radu solarna elektrana na Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Čepiću

U probnom radu solarna elektrana na Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Čepiću

28.11.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Glavni cilj projekta TERRE, a koji je jučer predstavljen na Transnacionalnoj konferenciji o mogućnostima financiranja projekta u energetskom sektoru kroz nacionalne i europske fondove, koju je organizirala Istarska Regionalna Energetska Agencija je da se planiranim i integriranim iskorištavanjem resursa za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, kao što je bio masa, sunce, voda, vjetar, ali i kogeneracijskim postrojenjima može dugoročno postaviti učinkoviti model za samodostatan i održivi lokalni razvoj, kaže direktor IRENA-e Valter Poropat.

Dodao je i kako uslijed klimatskih promjena i stalnog rasta cijena energenata, obnovljivi izvori energije sve više dobivaju na značaju i postaju imperativ održivog razvoja. Na konferenciji  se čulo i kako su neki od ciljeva ovog projekta i izrada Kataloga sa mogućnostima ulaganja u obnovljive izvore energije u projektnim područjima te povećanje znanja javnih uprava i lokalnih zajednica o obnovljivim izvorima energije kroz organizaciju seminara i stručno osposobljavanje.

IRENA je, kaže Poropat, analizirala potencijale obnovljivih izvora energije u Istarskoj županiji kroz sedam različitih sektora: poljoprivredni i šumarski sektor, solarnu energiju, energiju vjetra, hidro energiju, geotermalnu energiju i organske ostatke. U sklopu projekta TERRA IRENA je provela i pilot investiciju izgradnje solarne elektrane snage 6 kilowata na Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Čepiću koja je od utorka, 25. studenog, u probnom radu.

 

 

oš ivan goran kovačić čepić solarna energija