U petak prethodna rasprava o nacrtu prijedloga urbanističkog plana uređenja Potpićna

U petak prethodna rasprava o nacrtu prijedloga urbanističkog plana uređenja Potpićna

24.1.2011. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/1, URBROJ: 2144/04-01-11-15 od 17. siječnja 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

  PRETHODNU RASPRAVU

  O NACRTU PRIJEDLOGA

   Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

  Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN održat će se u Kršanu, u petak,  28. siječnja  2011. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11: 00 sati.

 Stručni izrađivač ovog plana je MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

 U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Potpićan.

 

Krsan.hr

 

potpićan upu potpićan urbanistički plan