U Općini Sveta Nedjelja smanjenje plaće za 6,25%, a u pripremi rebalans proračuna

U Općini Sveta Nedjelja smanjenje plaće za 6,25%, a u pripremi rebalans proračuna

21.7.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja Statut i Poslovnik općine usklađeni su za novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, odnosno ovlasti sa poglavarstva prenijete su na načelnika općine. Vijećnici su donijeli odluku o plaći i drugim primanjima dužnosnika, djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela te članova predstavničkog tijela Općine Sveta Nedelja.

Od 1. srpnja osnovica za obračun plaća iznosi 2.400 kuna bruto, što je smanjenje od 6,25 posto u odnosu na prije. Plaću dužnosnika čini umnožak osnovice i koeficijenta radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Primjerice koeficijent radnog mjesta načelnika iznosi 7,00 dok za njegovog zamjenika, koji dužnost također obnaša kao profesionalac, iznosi 3,10. Za radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela koeficijent iznosi 5,50 dok ostali zaposlenici imaju koeficijent ispod 4,00.

 

Vijećnici Općine Sveta Nedelja usvojili su izvještaj o ostvarenju Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine. U prvih šest mjeseci ostvareni su prihodi  u visini 4,6 milijuna kuna, odnosno 29% od planiranih. Najbolje su realizirani prihodi od imovine - 61% od plana dok su najlošije realizirani prihodi od donacija, točnije 1% od plana.

 

U općinsku blagajnu dva milijuna kuna ulila su se od  prihoda od pristojbi. Prihodi Općine Sveta Nedelja u odnosu na 2008. manji su za 500 tisuća kuna dok su rashodi veći za oko 750 tisuća kuna. U pripremi je rebalans Proračuna. Prilikom rebalansa voditi će se računa da se ne smanjuju rashodi za pomoć unutar države i rashodi za naknade građanima poput stipendija, naknade za rođenje djeteta i davanja po socijalnom programu.

Zauzet je stav da se visina komunalne naknade i komunalni doprinos te ostala davanja na ime izgradnje objekata stambene i privredne namjene ni u kojem slučaju ne povisuju u naredne dvije godine.

Načelnik Općine Sveta Nedelja, Srećko Mohorović istaknuo je da situacija u općini nije zabrinjavajuća. Uspijevaju podmiriti sve tekuće obveze. Očekuju prihod od 150 tisuća kuna od prodaje zemljišta tvrtci Alkes, a za kupnju zemljišta zainteresirane su još dvije tvrtke. Mohorović također vjeruje u povrat 47 tisuća kvadrata zemljišta u industrijskoj zoni Dobrova koje je oduvijek bilo u vlasništvu općine, no prije par godina prešlo je u vlasništvo države.

nedešćina rebalans proračuna srećko mohorović vijeće smanjenje plaća