U Kršanu Prostorni plani izmijenjen - ZBOG GRADNJE SUNČANE ELEKTRANE

U Kršanu Prostorni plani izmijenjen - ZBOG GRADNJE SUNČANE ELEKTRANE

5.4.2021. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

PPU Općine Kršan donesen je 2002. godine, a kroz pet postupaka 2008., 2010., 2012., 2014. i 2017. godine, mijenjana su prostorna rješenja u dotad važećem planu. Sada se šeste izmjene donose zbog povećanja udjela proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

Na prvoj izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan održanoj u prostorijama društva HEP d.o.o. u Plomin Luci, vijećnici su, između ostalog, donijeli odluku o pristupanju sedmim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Kršan. Kako je istaknuto, PPU općine Kršan donesen je 2002. godine, a kroz pet postupaka 2008., 2010., 2012., 2014. i 2017. godine, mijenjana su prostorna rješenja u dotad važećem planu. Trenutno, u sklopu šestih izmjena i dopuna, nije obuhvaćena potreba izmjene planskih rješenja, već se ona donose zbog izgradnje sunčane elektrane.

Planske pretpostavke

Naime, u važećem planu, sunčane elektrane planirane su na lokaciji izdvojenog građevinskog područja gospodarsko - proizvodne (pretežito zanatske) namjene Radne zone Kršan. U Općinu Kršan pristigao je zahtjev za izmjenu i dopunu Prostornog plana radi omogućavanja projekta izgradnje sunčanih elektrana na lokaciji Radna zona Kršan jer je investitor za tu lokaciju u međuvremenu proveo postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) tijekom 2020. godine i dobio rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 15. listopada prošle godine da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

No, kako je pojašnjeno, u svrhu stvaranja planskih pretpostavki za neposrednu realizaciju predmetnih projekata, odnosno povećanja udjela proizvodnje iz obnovljivih izvora energije, potrebno je izmijeniti Prostornog plana.

Osim te odluke, Vijeće je donijelo i onu o ugovaranju okvirnog minusa od dva milijuna kuna s Erste bankom u kojoj općina ima otvoren žiro račun. S obzirom da općinski proračun ovisi o poslovanju TE Plomin, ovaj je minus ugovoren iz razloga premošćenja mogućih neusklađenosti naplaćenih prihoda i dospjelih obveza u idućih 12 mjeseci. Konkretno, okvirnim minusom bi se Općina Kršan koristila isključivo u svrhu asfaltiranja novih i popravka nerazvrstanih putova u naseljima na području općine.

Minus kao rezerva

- Iako je trenutno stanje na žiro-računu 2,5 milijuna kuna, ne bih želio da lokalna zajednica ulazi u dubioze prema dobavljačima. Ali, ne bi želio ni da nam račun za novi asfalt stigne jednokratno i da optereti Proračun s 2,65 milijuna kuna. S obzirom da nemamo značajnih ugovorenih radova, a slijedi nam ugovaranje asfaltiranja, prema proračunu do visine 2,65 milijuna kuna, u ovaj postupak idemo upravo iz razloga premošćenja eventualnog minusa. To je samo okvirni minus koji će se eventualno koristiti, ukoliko bi došlo do značajnog stajanja TE Plomin. Sličan postupak pokrenuli smo i prije dvije godine, kada smo imali zaista potrebe za pokrivanjem realnog minusa na temelju naručenih radova, a izostao je prihod od naknade za korištenje prostora TE Plomin, rekao je općinski načelnik Valdi Runko te naglasio da će dobro procijeniti da se taj okvirni minus ne iskoristi niti s jednom kunom, ali se uzima samo kao rezerva ukoliko bude značajnijih radova.

Nadalje, prihvaćeno je i izvješće o stanju sustava Civilne zaštite na području općine za prošlu godinu te godišnji plan za ovu godinu, donesena je i odluka o objavi natječaja za prodaju određenih nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu općine Kršan i izglasana Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine, koja se usklađuje s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te utvrđuju komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti za pojedinačne korisnike, komunalne djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Kršan.

općina kršan prostorni plan radna zona kršan dopuna sunčana elektrana te plomin erste bana valdi runko