U Istarskoj županiji će se sanirati 266 lokacija ilegalnih odlagališta

U Istarskoj županiji će se sanirati  266 lokacija ilegalnih odlagališta

12.11.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Projekt „DIVA - Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti" provodi se u sklopu OP EU IPA Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013.

Problem ilegalnog odlaganja otpada u prirodi zajednički je za područje Republike Slovenije i Republike Hrvatske, a nadležnost u rješavanju problema ilegalnog odlaganja otpada, zakonski je u obje države, u većem dijelu svedena na lokalnu i regionalnu razinu. Upravo je iz tog razloga sastavljena struktura projektnih partnera koju čini Općina Kopar sa slovenske strane, te Gradovi Umag, Pula i Buzet s hrvatske strane koji su ovim projektom odlučili riješiti, ili u najmanju ruku započeti sustavno rješavanje problema ilegalnog odlaganja otpada!

U skopu projekta Znanstveno istraživački centar slovenske akademije znanosti i umjetnosti iz Ljubljane (ZRC SAZU) provodi znanstvena istraživanja i izrade Studije o utjecaju ilegalno odloženog otpada na širenje bolesti tj. na zdravlje ljudi. Dok gradovi partneri u ovom projektu svojim aktivnostima doprinose rješavanju problema ilegalnog odlaganja na svom području, Istarska županija je s druge strane, prepoznala potrebu osmišljavanja i provedbe zajedničkog pristupa javnosti o problemu ilegalnog odlaganja otpada, koristeći sve medijske forme i oblike komuniciranja.

Tako će se ovim projektom provesti medijska kampanja usmjerena na podizanje osviještenosti stanovništva o negativnim utjecajima divljih odlagališta na kvalitetu njihovog životnog prostora, pri čemu se osim na činjenicu vizualnog ugroza, javnost mora educirati o štetnom utjecaju divljih odlagališta na zdravstvenu ispravnost pitkih voda i mogućnost prijenosa raznih bolesti. Izradit će se i WebGIS aplikacija ilegalnih odlagališta u Istri, te revizija postojećeg popisa i plana sanacije 266 lokacija ilegalnih odlagališta u Istarskoj županiji.

Vodeći partner projekta je MO Kopar. Ukupna vrijednost projekta je 644.270,89 € od čega Istarska županija kao partner u projektu koristi 113.592,48 €, a po završetku provedenih aktivnosti od EU očekuje povrat u iznosu od 96.553,61 € (85% utrošenog iznosa).

Projekt se provodi od 01.04.2011. godine do 01.03.2013. godine.

  

 

Ilegalna odlagališta otpada

Na području Istarske županije registrirano je 266 ilegalnih odlagališta, no procjenjuje se da je to tek 40% od ukupnog broja. Nažalost, činjenica o postojanju ilegalnih odlagališta diljem Istre uvijek je bila poznata, međutim, točni podaci o njihovim lokacijama, broju, vrsti i količini otpada koji se na njima odlaže, bili su nepoznanica.

Tijekom godina, brojna su odlagališta sanirana u sklopu raznih akcija čišćenja, međutim konačno rješavanje problema ilegalnih odlagališta moguće je jedino sustavnim pristupom, paralelno uz uspostavu Sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije te uz pomoć raznih edukativnih akcija osvješćivanja javnosti. (više informacija na internetskoj stranici projekta na linku: http://projekt.diva-istra.eu/sgo )

Istarska se županija na većem dijelu svoje površine (70%) nalazi na krškom području koje je vodopropusno i iznimno osjetljivo na sve vrste onečišćenja. Budući da Istra nije bogata vodom, dostupnost i kvaliteta pitke vode u Istri ovisi isključivo o podzemnim vodama, dok nekontrolirano odlaganje otpada u okoliš predstavlja direktnu opasnost zagađenja podzemnih voda. Na takozvanim se „divljim deponijama" često može naći opasan otpad, kao što su kantice s ostacima pesticida i drugih opasnih kemikalija, akumulatori, motorna ulja i boje, ali i lešine uginulih životinja i ostatan otpad od klanja.

Odjel za održivi razvoj Istarske županije 2004. godine započeo je s izradom Popisa i plana sanacije ilegalnih odlagališta na području Istarske županije. Elaborat je izrađen u suradnji s gradovima i općinama Istarske županije te je popisano 266 ilegalnih odlagališta na području Istarske županije.

Postojanje ilegalnih odlagališta, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi, predstavlja i iznimno veliku opasnost od zagađenja okoliša i to prvenstveno tla i podzemnih voda. Otpad iz domaćinstva odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavca i drugih štetočina koji šire zaraze i bolesti. Ilegalna odlagališta „krivci su" za mnogobrojne požare u ljetnim mjesecima, a njihovo postojanje narušava izgled krajobraza.

Koliko divljih odlagališta zapravo imamo? Koje su najugroženije lokacije? Koliko ih je odlagališta sanirano i na koja se odlagališta nakon sanacije ponovno odlaže otpad? Kako spriječiti ilegalno odlaganje otpada u prirodu?

To su pitanja na koja Istarska županija, kao projektni partner ovog EU projekta, želi dati odgovor.

 

 

 

Internetska stranica projekta

Zbog iznimno negativnog utjecaja ilegalnih odlagališta na okoliš nužno je provesti sanaciju, međutim konačno rješavanje ovog problema nije moguće bez snažne medijske kampanje. U tu svrhu pokrenuta je web‑stranica projekt.diva-istra.eu. Web-stranica pratit će medijsku kampanju objavljivanjem novosti o provedbi projekta, provedenim aktivnostima, radionicama i seminarima. Na web-stranici bit će dostupni i svi materijali nastali tijekom kampanje (letci, brošure, plakati, reportaže, video i audio spotovi...), arhivske fotografije ilegalnih odlagališta te objave za medije. Posebna rubrika je „web-blog" u kojoj će se tematizirati ilegalna odlagališta dok će rubrika „Pitaj, saznaj, reci" donositi odgovore na najčešća pitanja vezana za ovu problematiku kao i na pitanja građana koja će nam moći uputiti putem obrasca na stranici.

Ova internetska stranica donosi i više informacija o Sustavnom gospodarenju otpadom, a povezana je i s Bazom ilegalnih odlagališta koja će tijekom uskoro biti aktivna i predstavljena javnosti.

Sve aktivnosti projekta Diva javnost će moći pratiti i putem naših kanala na društvenim mrežama (Facebook i Twitter).

 

PR

 

 

otpad ilegalno odlagalište sanacija smeće.odlagalošte