U finalu Krk i Ubac

U finalu Krk i Ubac

18.7.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Povjerenstvo za ocjenu Studije izbora lokacije terminala za ukapljeni prirodni plin (LNG) jučer je zaključilo da su od svih predloženih lokacija, s obzirom na razmatrane kriterije, lokacije Dina na otoku Krku i Ubac u Raškom zaljevu najprihvatljivije te predlaže da se jedna ili obje obrade u studiji procjene utjecaja na okoliš.


Povjerenstvo je odluku o najboljoj, odnosno dvije približno dobre lokacije za LNG donijelo na temelju studije naručene od poduzeća Ekonerg iz Zagreba, koje je razmatralo ukupno devet lokacija na Kvarneru i u Riječkom zaljevu, vrednujući ih na temelju trinaest kriterija. Lokacija Dina po sedam je njih bolja od lokacije Ubac, koja je pak bolja po šest kriterija od područja Dina-Petrokemija. Ostale su lokacije otpale kao geološki, seizmološki ili maritimno neprihvatljive, ili su pak premale za prihvat tankera.

 

Povjerenstvo će svoj zaključak, zajedno sa studijom Ekonerga, proslijediti Vladi, čije će pak povjerenstvo za odabir lokacije donijeti konačnu odluku. Prije toga, međutim, za te dvije lokacije treba izraditi i studiju utjecaja na okoliš. Konačna Vladina odluka o tome gdje će se graditi terminal, trebala bi, kako se ranije najavljivalo, biti donesena do kraja ove godine.
Odluci o ekološki i prostorno najprihvatljivijoj lokaciji za LNG prethodila je jučer javna rasprava na kojoj su, osim predstavnika ministarstava zaštite okoliša i gospodarstva, sudjelovali predstavnici Istarske i Primorsko-goranske županije, zatim općina Raša, Kršan, Omišalj i Kostrena te udruge zelenih.

 

Valter Poropat iz Poglavarstva Istarske županije na javnoj je raspravi postavio pitanje bi li Plominski zaljev došao u obzir kao lokacija za terminal kad bi u njega uplovljavali manji tankeri s plinom, na što mu je iz Ekonerga odgovoreno da najmanji brod može imati 200 metara, što je još uvijek previše za Plominski zaljev. Predstavnik Općine Omišalj Mladen Mahulja rekao je pak da je studija Ekonerga neprihvatljiva i treba doradu.
- Dina ne zadovoljava po čak šest kriterija. Primjerice, terminal bi se nalazio između petrokemijskih proizvodnih pogona sa skladištima toksičnih i zapaljivih tvari; zalazio bi i u naseljeno područje Omišlja, a treći privez za prihvat tankera pak ulazi u građevinsko područje Omišlja, rekao je Mahulja, kojem je direktor Ekonergovog Odjela za zaštitu okoliša Niko Malbaša odgovorio da je »sve to moguće riješiti«. Između terminala i postojeće petrokemijske industrije nema međusobnog utjecaja, dodao je, a moguće je da se i područje industrijskih pogona Dine poveća. Što se tiče ulaska terminala u naselje, nastavio je Malbaša, »nije se moglo precizno izračunati dokle bi terminal sezao, i možda ta lokacija malo viri u naselje, ali i to je moguće ispraviti«. Buduća studija utjecaja na okoliš sve će to, zaključio je, detaljnije razraditi. Vjeran Piršić iz Eko-Kvarnera ustvrdio je, između ostalog, da uopće nije razmatrano buduće rashlađivanje mora, koje bi moglo uzrokovati velike posljedice za ribarstvo i turizam.


Hina, B. MRVOŠ PAVIĆ

 

Razmatrane lokacije

Krk: područje Dina-Petrokemije, Uvala Blatna; Raški zaljev: Podubac, Ubac, Sočaj, Uvala Zagrob;


Plominski zaljev; Bakarski zaljev: Sršćica; Područje Urinja oko TE Rijeka

 

Foto: Niko Malbaša

 

Omišalj Dina Ekonerg Krk LNG lokacija Ubac