Tržište nekretnina u 2015: tvrtke plaćaju PDV, fizičke osobe i dalje porez na promet nekretnina

Tržište nekretnina u 2015: tvrtke plaćaju PDV, fizičke osobe i dalje porez na promet nekretnina

19.11.2014. // iPress // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Hoće li se ionako usporeno tržište nekretnina u Hrvatskoj dodatno usporiti iduće godine? Naime, od 1. siječnja 2015. mijenja se način oporezivanja nekretnina, a primjenjivat će se na ugovore sklopljene nakon tog datuma. Prema pojašnjenjima zakona, za građane, odnosno fizičke osobe koje nisu obveznici PDV-a, sve ostaje po starome. I dalje će plaćati stari porez na promet nekretnina u iznosu od 5 posto.

PDV od 25 posto plaćat će se kada obveznik PDV-a isporučuje građevinu ili njihov dio te zemljišta na kojem se te građevine nalaze prije prvog nastanjenja ili kada prodaje nekretninu za koju od prvog nastanjenja odnosno korištenja nije proteklo više od dvije godine.

PDV na prodaju građevinskog zemljišta plaća se, također, samo u situaciji kada građevinsko zemljište isporučuje obveznik poreza na dodanu vrijednost, navodi se pojašnjenjima. 

Promet ostalih vrsta zemljišta, osim građevinskog te nekretnina kod kojih je od prvog nastanjenja prošlo više od dvije godine oporezuju se i nakon 1. siječnja porezom na promet nekretnina koji sada iznosi 5 posto.

Tako će za sve nekretnine - neizgrađene (poljoprivredno i građevinsko zemljište) i izgrađene koje prodaje osoba koja nije upisana u registar obveznika PDV-a, onosno fizička osoba, plaćati porez na promet nekretnina.

Za nekretnine koje isporučuje obveznik upisan u registar obveznika PDV-a vrijedit će sljedeća pravila:

 

Kad je riječ o neizgrađenim nekretninama u slučaju poljoprivrednog zemljišta stjecatelj (kupac) će plaćati porez na promet nekretnina, a za građevinsko zemljište isporučitelj će obračunati PDV koji će kupac plaćati kroz cijenu nekretnine.

 

Kod izgrađenih nekretnina, na nekorištene nekretnine te nekretnine kod kojih od prvog nastanjenja odnosno uporabe nije prošlo više od dvije godine isporučitelj će obračunati PDV. Kod ostalih izgrađenih nekretnina kupac će platiti porez na promet nekretnina.

 

Ako isporučitelj nekretnine, osoba upisana u registar obveznika PDV-a, isporučuje nekretninu oslobođenu plaćanja PDV-a drugom poreznom obvezniku koji u cijelosti može odbiti pretporez, isporučitelj nekretnine i stjecatelj nekretnine mogu se odlučiti za postupak optiranja u oporezivanju. U tom slučaju u poreznom smislu primjenjuje se prijenos porezne obveze propisan odredbama Zakona o PDV-u.

Isporučitelj nekretnine, osobe u sustavu PDV-a, kod isporučivanja nekretnina oslobođenih plaćanja PDV-a i to "ostalih izgrađenih nekretnina" moraju voditi računa o obvezama za ispravak pretporeza koji je korišten kod izgradnje. Izbor oporezivanja prometa nekretnina reguliran je čl. 40. st 4. Zakona porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH)   prema kojem porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanje isporuka  nekretnina pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Pravo izbora za oporezivanje i pravo na odbitak pretporeza može se primijeniti u trenutku isporuke, o čemu isporučitelj i kupac moraju izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave

 

Također isporučitelji nekretnina koje podliježu oporezivanju PDV-om te stjecatelji nekretnina na koje se plaća porez na promet nekretnina dužni su promet nekretnina prijaviti kroz obrazac Prijava poreza na promet nekretnina. (iPress)

nekretnine tržište nekretnine gospodarstvo porez pdv