TREĆA ODBIJENICA ZA REFERENDUM O ROCKWOOLU

TREĆA ODBIJENICA ZA REFERENDUM O ROCKWOOLU

28.12.2007. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Upućena poruka, predsjedniku Županijske skupštine Antonu Perušku, danom predaje zahtjeva za referendum o Rockwoolu, koja je glasila  «poštivanje prava građana na referendum je test demokracije u Istri» odbačena je i opet se je obistinilo da zahtjev građana Istre za referendumom nije proveden o čemu više govori predsjednik odbora za referendum Bruno Poropat (AUDIO BRUNO POROPAT).

bruno poropat referendum odbijenica