TE PLOMIN I ALSTOM HRVATSKA POTPISALI UGOVOR VRIJEDAN 9,5 MILIJUNA EURA

TE PLOMIN I ALSTOM HRVATSKA POTPISALI UGOVOR VRIJEDAN 9,5 MILIJUNA EURA

1.7.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Termoelektrana Plomin d.o.o. (ovisno društvo HEP-a d.d.) i Alstom Hrvatska d.o.o. potpisali su ugovor o modernizaciji i generalnom remontu turbinskog postrojenja bloka 2 TE Plomin. Vrijednost navedenog ugovora je 9,5 milijuna eura (71,7 milijuna kuna) te će se u razdoblju instalacije prethodno ugovorenog DENOX postrojenja na bloku 2 u svibnju sljedeće godine provesti sve potrebne aktivnosti navedenog ugovora.

Iznimno smo zadovoljni ovom modernizacijom, koja podrazumijeva zamjenu vitalnih dijelova turbine, a cilj generalnog remonta turbine je postizanje dobrog tehničkog stanja svih dijelova turbinskog otoka, kako bi bio omogućen dugotrajan, siguran i pouzdan rad te smanjena emisija CO2.", izjavio je Mihajlo Mirković, direktor TE Plomin d.o.o.

Modernizacijom turbine, tzv. retrofitom niskotlačnog dijela, postiže se veća efikasnost kroz poboljšanje unutrašnjeg stupnja djelovanja turbine te smanjenje specifične potrošnje topline. Turbini se tako produžuje radni vijek za čak 200.000 sati.

 

Jedan od najvažnijih rezultata modernizacije bit će manja potrošnja ugljena te samim time i manja emisija CO2, što je u skladu s aktivnostima TE Plomin da smanji svoj utjecaj na okoliš. Jedna od mjera kojom će se to provesti je i ugradnja DENOX postrojenja za izdvajanje dušikovih oksida iz dimnog plina bloka 2 tijekom 2017. godine, kako bi se do 1. siječnja 2018. godine uskladio rad i ispuštanje plinova s graničnim vrijednostima emisija prema Direktivi Europske unije.

 

DENOX postrojenje, investicijske vrijednosti 17,3 milijuna eura, ugrađuje konzorcij koji čine Alstom Power Italia i Alstom Hrvatska. Vrijednost domaće komponente poslova iznosi 34 posto, a preostalih 66 posto odnosi se na najsuvremeniju  uvoznu tehnologiju, koja se prvi put primjenjuje u Hrvatskoj.

 

Naime, na temelju Zakona o zaštiti zraka i Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, gornja vrijednost emisija dušikovih oksida za tip postrojenja kakav je i TE Plomin 2 ograničena je na 200 mg/Nm3. DENOX postrojenje, koje se ugrađuje u TE Plomin 2,  temelji se na selektivnoj katalitičkoj reakciji, u skladu s najboljom europskom praksom i europskim smjernicama za najbolje raspoložive tehnike. Njime će se emisije dušikovih oksida ograničiti na vrijednosti manje od 80 mg/Nm3.

 

Čak 45 posto svih investicija u TE Plomin 2 u 2015. godini činila su ulaganja u zaštitu okoliša, dok je u istom razdoblju  18,4 milijuna kuna uloženo za poboljšanje stupnja djelovanja turbine radi smanjivanja emisija CO2, projekt zaštite od buke, ugradnju LED rasvjete, rekonstrukciju odsumporavanja i elektrofiltara te zamjenu sustava mjerenja elektromagnetskog zračenja.

 

PR

 

 

gospodarstvo denox postrojenje postrojenje sporazum mihajlo mirković damir vranić alstom te plom in tep