TD URBANE TEHNIKE d.o.o. iz Zagreba izradit će projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju zgrade labinske Umjetničke škole

TD URBANE TEHNIKE d.o.o. iz Zagreba izradit će projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju zgrade labinske Umjetničke škole

16.4.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Nakon što je u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 31. prosinca 2018. godine pod brojem 2018/S 0F2-0036959 objavljena obavijest o nadmetanju za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin, 20. veljače 2019. obavljeno je javno otvaranje ponuda. U propisanom roku za radove procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn plus PDV pristigle su četiri ponude.

Pregled i ocjenu ponuda izvršilo je stručno povjerenstvo za javnu nabavu, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu utvrdilo je da ponuda URBANE TEHNIKE d.o.o., Zagreb, nakon pregleda i ocjene ponuda u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi, te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena najpovoljnijom.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu predložilo je Gradonačelniku Grada Labina da donese Odluku o odabiru ponude ponuditelja URBANE TEHNIKE d.o.o., Zagreb za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za uslugu Izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin sa ponuđenom cijenom od 298.000,00 kuna bez PDV-a.

Planirani dovršetak projektne dokumentacije je šest mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora koji se očekuje ovih dana obzirom da je Odluka o odabiru sa današnjim danom postala izvršna.

projektna dokumentacija uš matko brajša rašan rekonstrukcija