Tanja Pejić: Zašto nije održana tematska sjednica prije donošenja Rješenja o okolišnoj dozvoli za TE Plomin 1?

Tanja Pejić: Zašto nije održana tematska sjednica prije donošenja Rješenja o okolišnoj dozvoli za TE Plomin 1?

26.3.2019. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Nakon danas održane sjednice Gradskog vijeća Grada Labina, vijećnica Tanja Pejić dostavlja vijećnička pitanja u ime Nezavisnih zajedno, te osvrt  na Studiju prihvatnih kapaciteta na području Labinštine.

Gradsku vijećnicu zanima:

Tko je dao inicijativu za punionicu vode na na lokaciji Kožljak ?

Hoće li se održati tematska sjednica Gradskog vijeća na temu, sad već donesenog, Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE Plomin 1?

Dokumenti se nalaze u privitku


Foto:

Neklasificirana karta onečišćivačaza područje prihranjivanjaizvora Mutvica i Kokoti


Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Okolišna dozvola TE Plomin 1 Vijećničko pitanje
Punionica Izvor Kožljak Vijećničko pitanje
Studija prihvatnih kapaciteta - Labinština Osvrt Nezavisni zajedno
tanja pejić gradsko vijeće sjednica vijećničko pitanje kožljak te plomin te plomin 1 okolišna dozvola