Sutra 20. sjednica Gradskog vijeća mladih

Sutra 20. sjednica Gradskog vijeća mladih

27.5.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 5. Poslovnika Gradskog vijeća mladih Grada Labina saziva se 20. sjednica Gradskog vijeća mladih Grada Labina, koja će se održati u srijedu, 28. svibnja 2014. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina. Za rad sjednice predlaže se slijedeći

 

D N E V N I    R E D

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća mladih

2. Vijećnička pitanja

3. Informacija o posjeti Sandnesu – Kraljevina Norveška

4. Power Point prezentacija DIGITALNO NASILJE (CYBERBULLYING).

 

Više o radu Gradskog vijeća mladih pogledajte na web stranici Labin Zdravog grada www.labin-zdravi-grad.hr.

 Poziv za 20. sjednicu Gradskog vijeća mladih.pdf186.12 KB

 

 

gradsko vijeće mladih gradsko vijeće norveška digitalno nasilje cyberbullying