Suradnjom do jačanja aktivnosti prevencije kod mladih

Suradnjom do jačanja aktivnosti prevencije kod mladih

21.6.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina temelji svoj rad na činjenici da je sigurnost pravo svakog čovjeka bitna komponenta kvalitete života, te da su sve potencijalne devijacije kompleksan društveni problem kojeg samostalno ne može riješiti ni jedna institucija bez pomoći cijele zajednice.

Upravo su ta načela bila polazište u raspravi na ovotjednoj sjednici Vijeća za komunalnu prevenciju na kojoj su uz gradonačelnika Valtera Glavičića, kao predsjednika Vijeća bila nazočna Đeni Bučić, načelnica Policijske postaje Labin, Đani Žufić, ravnatelj Srednje škole Mate Blažine, Edi Juričić, ravnatelj Osnovne škole Matije Vlačića Labin, Miro Alilović, ravnatelj Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin, Nataša Zaccai, voditeljica Zavoda za hitnu medicinu – Ispostava Labin, Daniela Bratić Golja, predstavnica Istarskih domova zdravlja – Ispostava Labin, Zdenka Raguž Zupičić,  Općinski sud Pazin, voditeljica Stalne službe u Labinu, Lorena Frančula Marinović, predstavnica Općinskog suda u Puli - Kazneni i prekršajni odjel, Blaženka Butorac, Hrvatski zavod za socijalni rad, v.d. voditeljica područnog ureda, Nataša Višković, v.d. pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, Borjan Batagelj, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Labina.


Poseban naglasak u raspravi na Vijeću za komunalnu prevenciju bio je na djeci i mladima, s posebnim osvrtom na nedavno održanu norijadu maturanata Srednje škole Mate Blažine Labin, ali i na oštećivanju i uništavanju komunalne imovine te prevenciju ovisnosti kod mladih.


Naime, prometna nesreća koja se dogodila labinskim maturantima nakon dugog niza godina održavanja po istom klišeu, otvorila je pitanje sigurnosti srednjoškolaca prilikom proslave mature ali i načina na koji će se ovaj mladima važan događaj ubuduće održavati.


Bilo je riječi i o pojavi sredstava ovisnosti u školama na području Grada Labina, vršnjačkim sukobima, nedozvoljenoj prodaji alkohola i duhanskih proizvoda maloljetnicima i uništavanju komunalne imovine.


Zaključeno je da se samo dobrom i uskom suradnjom usmjerenom ka prevenciji ponašanja a koja će uključivati sve institucija na području Grada Labina može očekivati i uspješan rezultat.


Tako će se već od jeseni, odnosno od početka iduće školske godine intenzivirati  preventivni programi i radionice za djecu, roditelje i djelatnike škola u organizaciji Grada Labina, ponovno formirati  Operativni  tim za djecu i mlade u koji treba uključiti i predstavnike Vijeća roditelja, u  škole i dvorište škola dodatno će se postaviti nadzore kamere, pojačati kontrole prodaje alkohola maloljetnicima u trgovinama i drugim prodajnim mjestima i provoditi pojačanu kontrolu kretanja djece u noćnim satima odnosno nakon 23 sata.


Na području Grada Labina u 2022 .godini prema podacima Policijske postaje Labin koje je iznijela Đeni Bučić, načelnica PP Labin, smanjen je broj kaznenih djela i broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira ali je zato povećan  broj prometnih nesreća i broj požara. Od kaznenih djela najbrojnija su kaznena djela provala i krađa i oštećivanja imovine (Istarski domovi zdravlja – Ispostava Labin, škole, i dr.).


Gradonačelnik Valter Glavičić tom je prilikom pozvao čitavu zajednicu na suradnju, naglasivši: Samo u koliko smo u potpunosti svjesni potencijalnih problema i ako iskreno i dobronamjerno komuniciramo te bez odlaganja poduzimamo potrebne korake ka održavanju zdrave zajednice i zaustavljanju daljnjeg širenja  rizičnog ponašanja među mladima, možemo zadržati naš Labin na pravom putu.


Foto: Wiki commons, free

vijeće za komunalnu prevenciju prevencija mladi