Stručno vijeće defektologa - predstavljen nacionalni okvirni kurikulum

Stručno vijeće defektologa - predstavljen nacionalni okvirni kurikulum

14.2.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

U četvrtak 12.2. se u Velikoj vijećnici Grada Labina održalo Stručno vijeće defektologa - učitelja i defektologa – stručnih suradnika pri osnovnim i srednjim školama Županije istarske.

Vijeću se odazvalo tridesetak defektologa te su u ležernom ozračju raspravljali o trenutnoj problematici. Veliki naglasak stavio se na Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi. U uvodnoj riječi Ines Poropat, voditeljica županijskog stručnog vijeća, kazala je kako je Kurikulum na prvi pogled izgledao jako komplicirano i zbunjujuće te se pitala gdje je u cijeloj priči KNOS. No razlučivši da kurikulum treba prihvatiti sa dva aspekta, kao razvojni i okvirni projekt, znatno je postao prihvatljiviji. Vanja Marković, također voditeljica županijskog stručnog vijeća kazala je da se Kurikulum odnosi na smjernice i načine unapređivanja odgoja i obrazovanja u hrvatskom društvenom kontekstu radi osiguravanja što kvalitetnijeg sustava školstva.

Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, koncepciju učenja i poučavanja, određuje odgojno-obrazovna postignuća na određenim stupnjevima učenikova razvoja, odnosno postignuća za određene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna područja, utvrđuje načine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja.

defektolozi obrazovanje odgoj vanja marković kurikulum uputnik defektologija