Prvi maj M - Prvi maj

Stručni skup „Zaštita i očuvanje izvornih pasmina magaraca“

Stručni skup „Zaštita i očuvanje izvornih pasmina magaraca“

2.7.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

„Liburna“, udruga za uzgoj i zaštitu magaraca te očuvanje prirodne i kulturne baštine sutra organizira znanstveni stručni skup i okrugli stol na temu „Zaštita i očuvanje izvornih pasmina magaraca“ u Malom kazalištu „Circolo“ u Labinu. Sojevi magaraca: Istarski, Primorsko dinarski i Sjeverno jadranski, prijedlogom Udruge i preporukom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja priznati su kao izvorne pasmine magaraca Republike Hrvatske.

Na  skupu će bit riječi o pravnim propisima u zaštiti izvornih i zaštićenih pasmina, nacionalnom programu očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja te zaštiti izvornih pasmina u okviru zaštite prirode. Uzgajivači magaraca sastaju se već večeras kada odlaze u obilazak uzgajivača magaraca u općini Kršan i Sveta Nedelja.

 

Sa Labin.info

U četvtak 02.07.2009. u malom kazalištu - "Circolo", s početkom u 11,00h, održati će se znanstveno stručni skup i okrugli stol pod nazivom "Zaštita i očuvanje izvornih pasmina magaraca" u organizaciji "Liburne" rezervata magaraca s Mosta Raše. Skupu će prisustvovati dr. Ante Ivanković sa Agronomskog fakulteta u ZG. koji zastupa Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, Jasna Jeremiž iz Državnog zavoda za zaštitu prirode, Mirna Dadić i Dražen Cerjanec - Državni tajnici iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH.
 
Odlukom Ministra poljoprivrede u Vladi RH Božidara Pankretića, na zahtjev i inicijativu Ivana Perka- voditelja i vlasnika rezervata magaraca "Liburna" s Mosta Raše, doneseno je riješenje po kome se 3 "sorte" magaraca - istarski, sjevernojadranski i primorsko -dinaski (dalmatinski) upisuju i klasificiraju kao zaštićene životinjske vrste u RH. Istu klasifikaciju i zaštitu imaju delfini, bjeloglavi supovi na Cresu ili istasko govedo - "boškarin". Istovremeno područje "Tramontane" na otoku Cresu, kao sastavni dio teritorija Grada Cresa, uz potporu turističkih i lokalnih institucija na Cresu i Lošinju, ustupili su poljoprivredno zemljište veličine cca 50 Ha na korištenje rezervatu "Liburna", uz drugu materijanu, logističku i promiđbenu potporu, za danji razvoj projekta i zaštite sada zaštićene životinjske vrste sjevernojadranskog magarca. Inače projekt kojeg je konkurirao Ivan Perko pod nazivom: "Autentika Liburnika" - izvorna pasmina nacionalnog bogatstva i zaštićene prirodne vrijednosti" dobio je na javnom natječaju Ministarstva kulture RH najvišu ocjenu i kako takav projekt je podržan sa najvišim proračunskim iznosom dotacija za razvoj projekta koji su u interesu RH.

 

Foto: Labin.info

 

 

Liburna Ivan Perko djeca igra magarci Rezervat Liburna rezervat Perko istarski magarci konji Hrvatski centar za stočarstvo