Stručne suradnice Irena Crvak i Mirjana Dobrić po 4. puta obnovile zvanje savjetnika

Stručne suradnice Irena Crvak i Mirjana Dobrić po 4. puta obnovile zvanje savjetnika

29.11.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Stručne suradnica pedagoginja Irena Crvak i stručna suradnica psihologinja Mirjana Dobrić iz Srednje škole Mate Blažine u 2016. godini su po 4. puta ponovno promovirane  u zvanje stručne suradnice savjetnice. Prvi puta su stekle zvanje savjetnica još 2000. godine i obnavljale ga uspješno svakih pet godine uz prethodni stručno-pedagoški uvid u uspješnost u radu s učenicima, u izvannastavni stručni rad te stručno usavršavanje od strane nadležnih viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje RH. Svečane promocije za naše stručne suradnice održale su se u Zagrebu 25. studenog za Mirjanu Dobrić, a za Irenu Crvak 12. veljače u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. "Promovirani su prepoznati kao najbolji u sustavu i zato su nakon pet godina ponovno promaknuti u status mentora, ili u više položajno zvanje, status savjetnika. Rad 470 promoviranih odgojno-obrazovnih radnika vrednovali su ravnatelji i kolege u vrtićima i školama u kojima rade i predmetni savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje" (28.11.2016. AZOO).

 

 Za Mirjanu Dobrić svečana promocija za ponovni  izbor u zvanje stručnog suradnika savjetnika održana je 25.11.2016. u Zagrebu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.


„U neposrednom radu s učenicima stručna suradnica savjetnica Mirjana Dobrić, diplomirani psiholog profesor, stručna suradnica i nastavnica u Srednjoj školi Mate Blažine ostvaruje pozitivno i poticajno okruženje. Kao iskusan stručnjak pomaže im da razumiju sebe, sagledaju svoje mogućnosti i da preuzmu odgovornost za vlastiti izbor i ponašanje. Uvažavajućom i tolerantnom komunikacijom vodi i osposobljava učenike za usvajanje strategije za prevladavanje konflikata, timski rad, te prihvaćanje novih pristupa u rješavanju problema. Time učenici usvajaju određene vrijednosti, stavove i navike važne za razvoj osobnih kompetencija. Kao stručna suradnica svojim otvorenim i prilagodljivim pristupom pruža stručnu pomoć nastavnicima u prevladavanju teškoća u radu s učenicima, bilo učenja, ponašanja, emocionalnih, socijalnih ili zdravstvenih teškoća. Podržava ih da ustraju u svom pedagoškom  i potiče na kontinuirano stručno usavršavanje. Spremno se i kompetentno uključuje u rješavanja konkretnih problemskih situacija surađujući s nastavnicima ili s roditeljima, a sve u interesu pružanja adekvatne pomoći učenicima. Održava predavanje i radionice o komunikaciji i razvoju socijalnih vještina kako bi senzibilizirala nastavnike i roditelje o razvojnim specifičnostima učenika, unaprijedila njihove međusobne odnose i daljnji  pozitivan razvoj.  Sudjeluje u sveobuhvatnom županijskom istraživanju tijekom 2012.-2013. kojim se ispituju različiti aspekti ponašanja srednjoškolaca te radi na osmišljavanju i implementiranju preventivnog programa za školu koji ima visoku kvalitetu.“
(Iz Izvješća o provedenom stručno-pedagoškom radu od strane nadležne više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje, Vilme Bednar, prof.). Više OVDJE!

 

 Za Irenu Crvak  promocija za ponovni  izbor u zvanje stručnog suradnika savjetnika održana je 12.2.2016. u Zagrebu, također u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
„Stručna suradnica savjetnica Irena Crvak, profesor-industrijski pedagog, stručna suradnica pedagoginja Srednje škole Mate Blažine veliku pažnju posvećuje odgojno komponenti što smatra pretpostavkom i obrazovnog napretka i uspjeha, naglašava važnost razumijevanja potreba učenika u životnom i obrazovnom kontekstu koji se neprekidno mijenja. Nastoji raditi na stvaranju kvalitetnih i poticajnih uvjeta rada u školi. U radu s učenicima, osim savjetodavnog i individualnog rada, koordinatorica je u nizu aktivnosti koji su u uskoj vezi s razvijanjem odgojne funkcije škole. Veliku pažnju posvećuje osnaživanju učenika i razvijanju temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje,  te razvijanju interpersonalnih i socijalnih vještina. Veliki dio izvannastavnog stručnog rada posvećuje aktivnom radu Škole, stručnom usavršavanju učitelja, radu s pripravnicima i mladim učiteljima.“ (Iz Izvješća o provedenom stručno-pedagoškom radu od strane nadležne više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje, Mirjane Kazije, prof.). Više OVDJE! Čestitke našim stručnim suradnicama!

 

ssmb.hr

 

 

mirjana dobrić irena crvak stručni suradnici srednja škola mate blažina labin napredovanje