Što je važnije od naših života i života naše djece?

26.2.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Ponukani člankom koji je 14. veljače 2008. godine objavljen u Glasu Istre pod naslovom «Čekaju se dokumenti o razlozima prekida rada tvornice» želimo širu javnost upoznati s onime što je dana 11. veljače 2008. izrečeno na sastanku ekoloških udruga i Povjerenstva za praćenje utjecaja rada tvornice. Sastanak je održan na inicijativu ekoloških udruga «Naša zemlja», «Ekop Istra-ogranak Pićan» i «Pineta» s ciljem upoznavanja s dosadašnjim radom Povjerenstva. U ime Povjerenstva sastanku su prisustvovali gospodin Josip Zidarić i gospođa Ljiljana Dravec, a umjesto načelnika Općine Pićan, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan, ujedno i član Odbora za zaštitu okoliša Općine Pićan gospodin Antun Bažon. Sastanak je započeo ukazivanjem na brojne nedostatke i nelogičnosti iz studije utjecaja na okoliš.

Gospođa Dravec priznala je da od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije prije realizacije navedenog projekta nije dana nikakva primjedba vezana za budući rad tvornice. Članovi Povjerenstva, po vlastitim priznanjima, nisu dovoljno kompetentni za tumačenje studije utjecaja na okoliš, niti za praćenje ukupne količine polutanata koje izlaze iz tvornice, ali osjećaju moralnu obavezu da na sudionike sastanka svale krivicu zbog čega nisu dali nikakvu primjedbu na studiju utjecaja na okoliš u toku javne rasprave. Želimo upoznati javnost kako nismo bili obaviješteni o terminu održavanja javne rasprave, niti smo tada znali što nam se u bliskoj budućnosti sprema, već smo vjerovali da na području Istarske županije, ali i šire na razini Republike Hrvatske postoje institucije u kojima sjede ljudi koji su školovani i plaćeni kako bi vodili računa o zaštiti zdravlja ljudi i očuvanju čovjekov okoline. Kompetencija nazočnih članova Povjerenstva svodi se na segment prostornog planiranja (gospodin Zidarić) i postupanje s otpadom (gospođa Dravec), čime se po našim procjenama ne pokriva ni 1% postojeće problematike. Ostalih 99% problematike trebale bi pokriti stručnjaci iz drugih područja (medicina, ekologija, biologija, poljoprivreda…). Očigledno je da je kod izrade studije utjecaja na okoliš kao i kod odabira članova Povjerenstva poštivan sličan princip odabira stručnjaka pa smo mi, stanovništvo «stručnjaci» na sto muka kako pronaći rješenje naših problema. U trenutku potpisivanja studije potpisnici studije dr.sc. Nenad Mikulić iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, predsjednik komisije, Goranka Radović iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, zamjenik predsjednika komisije, prof.dr.sc. Emir Hodžić, član komisije, Jasenka Nećak iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu okoliša, član komisije, Marina Medanić, Hrvatske vode, član komisije, Ljiljana Dravec, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije, član komisije, Edo Vretenar, Općina Pićan, član komisije, Ana Kovačević iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, tajnica komisije, nisu smatrali za potrebnim da se u tu komisiju uključe stručnjaci iz područja medicine, biologije, poljoprivrede… iz čega se izvodi zaključak da je ljudsko zdravlje ovdje najmanje bitno.

Studija ne bi nikada prošla da su ti stručnjaci dali svoje stručno mišljenje. Da parodija bude veća ti isti ljudi koji su napravili takav propust i odobrili studiju, danas su članovi Povjerenstva koje bi trebalo ispraviti sve propuste koji su do danas učinjeni. Od kuda im sada kompetencija?? Da li se i dalje smatra kako su ljudi ovdje nebitni?? Smiješno je da ovi ljudi koji su očito napravili propust, svaki na svome području rada, danas pred očima javnosti opravdavaju svoje postupke (na koje majka priroda svakodnevno ukazuje) i odgovornost svaljuju na nekog drugog. Gospođa Dravec dio svoje odgovornosti prenosi na gospođu Nećak iz Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za zaštitu okoliša. Iz svega navedenog postavlja se niz pitanja. Koja je svrha Povjerenstva? Što su do sada radili? Da kakvih su rezultata došli? Kako članovi Povjerenstva vide razrješenje postojeće situacije?

Ideja vodilja postojećeg Povjerenstva, ili barem članova koji su nazočili sastanku, je «dovesti u red Rockwool», a stručnjaci iz Rockwool-a su na nedavnom sastanku s članovima odbora za zaštitu okoliša Općine Pićan izjavili da je postignut maksimum «dovođenja u red» odnosno ekološke zaštite okoliša. Rockwool-ovi stručnjaci svoj su rad fokusirali na obilazak ureda Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te pritisak putem institucija EU za nastavak proizvodnje. Rezultat te iste ekološke zaštite koja se provodi u Rockwool-u je da se ljudi guše. Što čeka Povjerenstvo koje ni nakon 3 mjeseca nakon osnutka nije angažiralo niti jednog stručnjaka iz područja koja oni ne pokrivaju ili i dalje planiraju stanje rješavati bez mišljenja struke, na isti način kao što je rađena i odobrena studija utjecaja na okoliš. Gospoda iz Povjerenstva, ne prihvaćaju mišljenje liječnika iz Hrvatskog društva za zdravstvenu ekologiju koji su dali stručno mišljenje da je proces proizvodnje kamena vune štetan za ljudsko zdravlje iako je i sam autor studije dr. Jelavić napisao da će neposredna šteta od samo 4 zagađivača (NOX, SO2, CO2 i čestica kamene vune) na ljudsko zdravlje, usjeve i materijalna dobra biti 5 074 602 € na godinu. Izrađivač studije u obzir nije uzeo štetan utjecaj ostalih spojeva (fenol, formaldehid, klorovodik, fluorovodik, sumporovodik, teški metali: arsen, živa, olovo, antimon…) kao ni njihov utjecaj na pitku vodu, a kada je riječ o vodi onda je to priča za cijelu Istru. Prema pouzdanim informacijama dio otpada koji nastaje u procesu proizvodnje posebnom cijevi ispušta se u vodu potopljenog rudnika u Potpićnu i pitanje je koliko je vremena potrebno dok štetne tvari ne isplivaju na površinu. Da li će voda biti ta koja će prva izbaciti smeće na površinu i dokazati sve dosadašnje propuste? Da li će promjene u eko sustavu delte rijeke Raše ili na nekom drugom mjestu uskoro postati vidljive? Voda je svugdje u svijetu nacionalno bogatstvo broj 1, a mi smo ga se odrekli u korist nečijeg profita u najprljavijoj industriji. Gospoda iz Povjerenstva iznijeli su sumnju kako pojedini dijelovi postrojenja ne izgledaju novi te je na svijetlo dana izašla informacija kako su dijelovi dovezeni sa zatvorenog gradilišta u Poljskoj. Sumnju potkrepljuju informacije dobivene od strane onih koji su ove dijelove dovezli iz Poljske te Poljskih radnika koji su sudjelovali u ugradnji spornih dijelova u rockwool-ovu tvornicu u industrijskoj zoni Općine Pićan. Kroz razgovor su se cijelo vrijeme povlačile tvrdnje članova Povjerenstva kako oni ne mogu učiniti ništa, oni su imali mandat potpisati studiju utjecaja na okoliš, ali nemaju mandat da ju storniraju. Oni su čak nemoćni glede najave iz tvornice kako će 17. ožujka 2008. zatražiti uporabnu dozvolu. Zbog svega navedenog osjećamo moralnu obavezu zamoliti gospodu koja očito nisu pročitala studiju utjecaja na okoliš neka to učine sada. Neka svatko primjeni pravila svoje struke i zdrave logike, te neka pored svoje struke uključe i stručnjake iz područja koja su do sada bila izostavljena, a koja su najbitnija za ljude i prirodne resurse.

A što je važnije od naših života i života naše djece…

Ako se budu poštivala ova pravila stručnjaci će «spontano» doći do jedinog pravog rješenja – zatvaranja tvornice. Ako se na greškama uči, dokažimo da smo i mi nešto naučili. Prema tvrdnjama gospodina Zidarića pobudili smo ekološki svijest Medulinaca koji su ponukani našim lošim iskustvom javno izrazili nezadovoljstvo mogućom izgradnjom odlagališta komunalnog otpada Kaštijun u Medulinu. Unatoč svemu još gajimo mišljenje da će se znanstvenim činjenicama dokazati kako je ogorčenje ljudi opravdano.

Ukoliko budemo ignorirani ili ako nas pokušaju izigrati, kao dosada, biti ćemo prisiljeni sami ostvariti svoje Ustavno pravo (članak 69. Ustava RH) na zdravi život iako su u cijelom svijetu za to zadužene institucije sustava pa kome to služilo na čast, a kome na sramotu…

 

Ekološke udruge:

«Naša zemlja»; Matilda Ilić

«Ekop Istra – ogranak Pićan»; Kristina Đurović

«Pineta»; Patrik Juričić

Odbor za zaštitu okoliša Općine Pićan; Antun Bažon

Rockwool Dravec Zidarić povjerenstvo