Stanje sigurnosti na području Istre u 2014. godini - porast kaznenih djela i prekršaja

Stanje sigurnosti na području Istre u 2014. godini - porast kaznenih djela i prekršaja

4.2.2015. // PU Istarska // Objavljeno u kategoriji Crna kronika

Na konferenciji za medije koja je održana danas u Policijskoj upravi  istarskoj, načelnik PU istarske Dragutin Cestar prezentirao je predstavnicima medija statističke pokazatelje stanja sigurnosti na području Istre u 2014. godini. U svom obraćanju g. Cestar istaknuo je budući je policija prije svega servis građana koji brine o njihovoj sigurnosti, jedan od osnovnih ciljeva Policijske uprave istarske u 2014. godini bio je održavanje stanja sigurnosti na najvišoj mogućoj razini. Analizom sigurnosno-relevantnih pokazatelja utvrđeno je kako je taj cilj i ostvaren, obzirom tijekom protekle godine nisu zabilježeni događaji koji bi u većoj mjeri ugrozili sigurnost građana i imovine.

Sigurnosno stanje na području Policijske uprave istarske u 2014. godini obilježili su pad kriminaliteta za 12.6%, smanjenje broja prekršaja protiv javnog reda i mira za 13%, smanjenje požara za 35% te smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća za 4%, no nažalost, istovremeno je povećan broj smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama za 26.6%.

Što se tiče stanja i kretanja kriminaliteta, u prošloj je godini evidentirano 4.553 kaznenih djela, odnosno 12.6% manje kaznenih djela nego u 2013. godini. U 2014. godini ukupno je razriješeno 51,1% kaznenih djela, a što je povećanje postotka razriješenosti u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, kada je razriješeno 44,3% kaznenih djela.

U ukupnom broju kaznenih djela, najzastupljeniji je bio opći kriminalitet sa 83%, odnosno teške krađe i krađe, no svakako je bitno napomenuti da je u odnosu na 2013. godinu broj teških krađa smanjen za 27%, dok je broj krađa smanjen za 21%. Posebno dobri rezultati ostvareni su po pitanju prevencije i rješavanja razbojništva pa je tako tijekom  prošle godine evidentirano 41 kazneno djelo razbojništva, odnosno čak 43% manje nego 2013. godine, s time da je od tog broja razriješeno 71% razbojništava.

Također je bitno napomenuti kako je kod najtežih kaznenih djela protiv života i tijela evidentirano smanjenje od 66.66%, odnosno evidentirano je samo jedno kazneno djelo teško ubojstvo, koje je i razriješeno.

U domeni kaznenih djela maloljetnika i djece, maloljetni počinitelji su počinili  167 kaznenih djela, što je 30% više nego u prethodnoj godini. U oblasti kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnika, zabilježeno je 419 kaznenih djela, odnosno 71% više nego u 2013. godini.

Kada je riječ o borbi protiv organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, prošle su godine evidentirana84 kaznena djela iz domene organiziranog kriminaliteta, odnosno 8% više, dok je u domeni gospodarskog kriminaliteta zabilježeno 260 kaznenih djela, odnosno 24% više kaznenih djela, što je rezultat dovršenih kriminalističkih istraživanja započetih u ranijem razdoblju. Po problematici suzbijanja kriminaliteta droga evidentirano je 360 kaznenih djela, što je u odnosu na 2013. godinu povećanje od  41%.

Tijekom protekle godine evidentirano je 919 prekršaja protiv javnog reda i mira, odnosno 13% manje nego u 2013. godini. Većina se odnosila na svađu ili viku na javnom mjestu, tučnjave, drsko ponašanje, držanje životinja bez nadzora te omalovažavanje ili vrijeđanje policijskih službenika. Što se tiče prekršaja iz ostalih zakona,evidentiran je 5.621  prekršaj, što je za 6% prekršaja više u odnosu na 2013. godinu.

Kada je riječ o stanju sigurnosti u cestovnom prometu, evidentirano je 1.869 prometnih nesreća, što je za 4 % manje u odnosu na 2013. godinu. Osim što je evidentirano manje prometnih nesreća, evidentirano je i manje ozlijeđenih osoba (10% manje teško tjelesno ozlijeđenih i 3% manje lakše tjelesno ozlijeđenih), no nažalost, istodobno je evidentiran porast broja smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama. Evidentirano je 19 smrtno stradalih osoba ili 26.6% više u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, kada je evidentirano 15 smrtno stradalih osoba. Cilj PU istarske je da svake godine bilježi smanjenje smrtno stradalih osoba za 5%. Budući je na području policijske uprave u 2010. godini zabilježeno 27smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama,  jedan od prioriteta i glavni cilj bio je smanjiti broj smrtno stradalih osoba za 20% do kraja 2014. godine u odnosu na 2010. godinu, što je i ostvareno, odnosno dostignut je cilj iz Nacionalnog programa sigurnosti prometa na cestama, čime se stanje sigurnosti cestovnog prometa u 2014. godini može ocijeniti zadovoljavajućim, s tim da u narednom razdoblju treba težiti smanjenju udjela alkohola u ukupnom broju prometnih nesreća.

 

Na graničnim prijelazima evidentiran je promet od ukupno 17.249.809 osoba, a što je za 3,2% više u odnosu na 2013. godinu. Na području državne granice evidentirano je 143 događaja nezakonitih prelazaka, s 369 osoba. U usporedbi s 2013. godinom, to je povećanje od 11% nezakonitih prelazaka, sa 16% manje osoba. U većini slučajeva radilo se o osobama koje su već u postupku traženja azila, i to uglavnom državljanima država s područja Bliskog Istoka i sjeverne Afrike.

 

Iz oblasti poslova prijavništva i osobnih isprava, u 2014. godini zaprimljeno je 29.585 zahtjeva za izdavanje i zamjenu osobne iskaznice, što je smanjenje za 31% u odnosu na prethodnu godinu. Također je zaprimljeno 36% manje zahtjeva za izdavanje i zamjenu dvojezične osobne iskaznice te 48% manje  zahtjeva za izdavanje putovnice. Što se tiče broja zahtjeva za rješavanje statusa stranaca evidentirano je smanjenje od 19%, odnosno zaprimljena su 2.057 takva zahtjeva. 

 

Inspektorat unutarnjih poslova imao je prošle godine manje posla na utvrđivanju uzroka požara u odnosu na 2013. godinu, obzirom je evidentirano 278 požara, odnosno 35% manje.

 

Budući je Istra turistička regija, a kako je turistima, osim prirodnih ljepota, bitna i sigurnost njihovog odredišta, jedan od osnovnih ciljeva Policijske uprave istarske i protekle je godine bio održati stanje sigurnosti tijekom turističke sezone na najvišoj mogućoj razini. Praćenjem stanja sigurnosti, može se zaključiti da tijekom ljetnih mjeseci nije bilo nikakvih značajnijih prijetnji sigurnosti našim domaćim i stranim gostima. Svakako je bitno napomenuti da su kao i proteklih godina, i ovog ljeta u okviru originalnog hrvatskog projekta ''''Sigurna turistička sezona'''', na istarskoj obali boravili strani policijski službenici, koji su zajedno s hrvatskim policijskim službenicima, brinuli o sigurnosti gostiju.

 

Iz svih iznijetih pokazatelja, razvidno je kako je stanje sigurnosti na području Istarske županije tijekom protekle godine bilo zadovoljavajuće te da nisu zabilježeni događaji koji bi u većoj mjeri ugrožavali sigurnost građana i imovine. Kako bi se zadovoljavajuće stanje sigurnosti zadržalo i u narednoj godini, među primarnim zadaćama istarske policije biti će prevencija i razjašnjavanje kaznenih djela imovinskog karaktera, pogotovo teških krađa, krađa i razbojništva. Uz imovinske delikte, policijski službenici usmjerit će se i na suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, pogotovo na otkrivanje kriminalnih skupina te složenijih oblika zlouporabe opojnih droga. Po pitanju prometa, cilj je smanjiti broj prometnih nesreća, pogotovo onih s najtežim posljedicama, dok će granična policija nastaviti s pripremama za ulazak u Schengenski prostor i s povećanjem sigurnosti na moru.

 

Budući je policija prije svega servis građana koji brine u njihovoj sigurnosti, pozivamo građane da nam se obrate s punim povjerenjem ukoliko imaju saznanja o bilo kakvim protupravnim ponašanjima te da zajedno poduzmemo sve što je u našoj moći da stanje sigurnosti i kvaliteta života na području Policijske uprave istarske budu na što višoj razini.

 

pu istarska kaznena djela prekršaji policija