Sportska zajednica Grada Labina iduće će godine sportskim udrugama rasporediti 175.200 eura

Sportska zajednica Grada Labina iduće će godine sportskim udrugama rasporediti 175.200 eura

28.12.2023. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport

Priopćenje sa redovne sjednice Skupštine Sportske zajednice Grada Labina, održane u srijedu,
27. prosinca 2023. godine u Sportskom centru Franko Mileta.


Na skupštini su donesene slijedeće odluke:
1. Usvojen je rebalans Financijskog plana Sportske zajednice Grada Labina za 2023.
godinu koji će biti objavljen na stranicama Zajednice.
2. Usvojen Financijski plan Sportske zajednice Grada Labina/Program javnih potreba u
sportu za 2024. godinu.

Na narednoj skupštini u siječnju usvojiti će se raspodjela
redovnih dotacija po klubovima.

FINANCIJSKI PLAN Sportske zajednice Grada Labina za 2024. godinu
I PRIHODI EUR


1. Prihod iz proračuna Grada Labina 380.000,00
2. Prihod iz proračuna Općina Labinštine 3.200,00
3. HOO - OOŠL i Posebni programi 8.000,00
4. Sponzorstva i donacije 1.700,00
5. Prenesena sredstva iz 2023. 0,00
UKUPNO PRIHODI 392.900,00


II RASHODI
1. Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina 175.200,00
2. Nagrađivanje sportskih uspjeha 0,00
UKUPNO 1 + 2 175.200,00
3. Ostale namjene
3.1. Korištenje sportskih dvorana 0,00
3.2. Liječnički pregledi sportaša 15.000,00
3.3. Sportske manifestacije i turniri 15.000,00
3.4. Vrhunski sportaši 0,00
3.5. Školovanje stručnih kadrova 1.000,00
3.6. Sufinanciranje rada stručnih kadrova 24.000,00
3.7. Prijevoz sportaša na službena natjecanja 114.000,00
3.8. 15. Olimpijada Osnovnih škola 7.900,00
3.9. Školski sport 1.300,00
3.10. Programi HOO-a 5.000,00
3.11. Računovodstvo udruga 6.000,00
3.12. Posebne namjene prema zahtjevima 600,00


UKUPNO 3. 189.800,00
UKUPNO 1 - 3 365.000,00


4. Financiranje djelovanja Sportske zajednice
Plaća i materijalni troškovi 27.900,00
5. Neraspoređena sredstva 0,00
UKUPNO RASHODI (1 - 5) 392.900,00

sportska zajednica grada labina sportska zajednica financiranje financijski plan