Smanjena komunalna naknada u industrijskoj zoni Dubrova

Smanjena komunalna naknada u industrijskoj zoni Dubrova

30.3.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedjelja donijeta je Odluka o privremenom odustajanju od obračuna plaćanja komunalne naknade za domaćinstva. Naime Vijeće je prihvatilo da od 01. siječnja zbog ekonomskih i socijalnih razloga domaćinstva privremeno ne plaćaju komunalnu naknadu.

 

Jednako tako izglasane su Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Općine Sveta Nedelja za gospodarstvenike. Koeficijent za prvu zonu plaćanja iznosi 1, za drugu zonu 0,35 dok za treću zonu iznosi 0,25. Poslovni prostori i građevinska zemljišta, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor.

 

Gospodarstvenici koji djeluju u industrijskoj zoni Dubrova mišljenja su da je komunalna naknada koju plaćaju općini prevelika. Uputili su dopis općini gdje su  naznačili da visina komunalne naknade prelazi realnu granicu iznad koje oni mogu podmiriti takve iznose.

 

Nadalje su izdvojili da je komunalna naknada koju plaćaju u odnosu na Grad Labin veća za 130%, a u odnosu na Općinu Kršan čak 140%.  Dvadeset i troje vlasnika ili korisnika nekretnina u industrijskoj zoni Dubrova ističe da prihod koji Općina ostvaruje od komunalne naknade nije trošen na Zakonom propisan način. U industrijskoj zoni nema javne rasvjete već potpisnici sami postavljaju i plaćaju rasvjetu, ne održava se čistoća, loše se održavaju nerazvrstane ceste i nije organiziran prijevoz putnika u javnom prijevozu.

Foto: ida.hr

 

poduzetnička zona vinež poduzetništvo naknada komunalna naknada dubrova