[Službeno izvješće] Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2014. do 2020. godine na Javnoj raspravi do 9. travnja

[Službeno izvješće] Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2014. do 2020. godine na Javnoj raspravi do 9. travnja

12.3.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

U ponedjeljak  je održana Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj je na prvom čitanju bila Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

 

Strategiju održivog razvoja turizma Grada Labina izradili su, zajedno sa suradnicima, doc. dr. sc. Tea Golja i prof. dr. sc. Marinko Škare s Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, dok je arhitekt Bruno Juričić, koji inače živi i radi u SAD-u, predstavio projekciju utjecaja turizma na prostor.

 

Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina od 2014. – 2020. godine temeljit će se na osnovnim načelima takva razvoja – ekonomskim, ekološkim i socio-kulturnim, a ujedno će biti usklađena sa temeljnim strateškim dokumentima od vitalnog značaja za razvoj turizma svake destinacije. Strategija je ujedno i odgovor na globalne turističke trendove s kojima se ovaj sektor susreće i na koje treba odgovoriti.

 

Do 2020. godine Labin će se tržišno pozicionirati kao poznata ekoturistička destinacija i destinacija kulture. Bit će primjer uspješnog destinacijskog menadžmenta koji pretpostavlja snažno uključivanje privatnog sektora, lokalne uprave, konzervatora, žitelja, nevladinih udruga i ostalih interesnih dionika uz DMO koordinaciju. To je destinacija koju svake godine posjećuje sve više posjetitelja, posebice onih koji to čine izvan glavne sezone.

 

Zaključak sa Tematske sjednice je da se Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina daje na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Strategiju održivog razvoja turizma Grada Labina mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 9. travnja 2014. godine (srijeda).

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Strategiju održivog razvoja turizma Grada Labina  dostavljaju se u Ured Grada Labina na e-mail ured.grada@labin.hr ili adresu Grada Labina, Titov trg 11, poštom ili se predaju u Pisarnici Grada.

 

 

Zaključak o upućivanju na javnu raspravu.pdf216.01 KB
Strategija razvoja održivog turizma Grada Labina.pdf6.9 MB
Arhitektonska i vodeća načela i prostorne strategije održivog razvoja turizma.pdf26.64 MB
Prezentacija.pdf5.95 MB

tea golja srategija turizam tematska sjednica marinko škare bruno juričić