Službeno izvješće sa redovite konferencije za medije gradonačelnika Tulia Demetlike

Službeno izvješće sa redovite konferencije za medije gradonačelnika Tulia Demetlike

5.11.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika sa svojim zamjenicima, Eni Modrušan i Zoranom Rajković održao je danas, u petak, 5. studenog 2010. godine svoju redovitu konferenciju za medije na kojoj je prezentirao zaključke i odluke donijete u razdoblju između dviju konferencija.

 

Naime, Odlukom o visini i broju stipendija za školsku/studijsku 2010/2011. godinu utvrđena je visina i broj učeničkih i studentskih stipendija u školskoj - studijskoj 2010/2011. godini. U tekućoj školskoj/studijskoj godini Grad Labin dodijeliti će četiri učeničke stipendije te 30  studentskih i to: petnaest stipendija studentima prve godine deficitarnih studija, pet stipendija studentima prve godine svih studija, sedam stipendija studentima druge do šeste godine deficitarnih studija te tri stipendije studentima od druge do šeste godine svih studija. Natječaj za dodjelu stipendija zaključen je 15. listopada 2010. godine, a pristiglo je 65 aplikacija za studentske stipendije te 16 za učeničke stipendije. Gradonačelnik Tulio Demetlika najavio je da će prijedlozi bodovnih lista biti objavljeni u ponedjeljak, 8. studenog 2010. godine na Oglasnoj ploči Grada Labina te na www.labin.hr.

 

Trenutno Grad Labin stipendira 103 studenta te 12 učenika, a uključujući ovogodišnje ukupno je to 149 stipendista.Mjesečna učenička stipendija iznosi  550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna a za tu namjenu u Proračunu Grada Labina namijenjena su sredstva u visini od 1,160 milijuna kuna.

 

Odlukom o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog  prostora u predškolskim i školskim ustanovama kojima je osnivač Grad Labin, omogućava se tim ustanovama da na privremeno korištenje daju prostore u terminima koji su slobodni nakon što je u cijelosti zadovoljena potreba ostvarivanja nastavnog i odgojnog plana i programa. Prostori se mogu dati na privremeno korištenje pravnim i fizičkim osobama za obavljanje odgojno-obrazovnih, kulturnih, socijalnih, humanitarnih, znanstvenih, zdravstvenih te športskih i tehničkih aktivnosti.

 

Grad Labin za realizaciju svojih aktivnosti i projekata te članice Saveza sportova Grada Labina koristit će prostore bez naknade, ali uz obavezu solidarne brige o uvjetima rada u prostoru dok će ostali korisnici za korištenje prostora plaćati naknadu od 70,00 kuna po satu.

 

Gradonačelnik Tulio Demetlika obrazložio je korekciju cijene vrtića koja se primjenjuje od 1. studenog 2010. godine. Naime, temeljem Sporazuma o financiranju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin čiji su potpisnici uz Grad Labin i općine Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedjelja i Odluke o mjesečnoj cijeni smještaja u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin, participacija roditelja u odnosu na dosadašnju povećana je za 100,00 kuna. Ekonomska cijena vrtića za 10. satni program iznosi 1.797,32 kuna te u toj cijeni roditelji participiraju u visini od 36,17 posto ili 650,00 kuna a za 5. i 6. satni boravak 390,00 kuna. 

 

Gradonačelnik Tulio Demetlika  naglasio je kako je svako povećanje nepopularna mjera koja predstavlja  dodatno opterećenje za kućne budžete, no posljednja korekcija bila je 1. prosinca 2008. godine. Od tada pa do danas  svjedoci smo znatnog povećanja materijalnih troškova života. Istovremeno, Grad Labin posljednjih godina intenzivno ulaže u podizanje standarda i kvalitete usluge boravka djece u vrtiću te proširivanju kapaciteta. 

 

S jučerašnjim danom istekao je rok za prigovore po objavljenom Prijedlogu Liste  prvenstva za davanje stanova u najam, a nakon provedenog Javnog poziva. Nakon što se razmotre pristigli prigovori, izraditi će se konačna Lista koja će biti na snazi naredne četiri godine.

 

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za radove na sanaciji crkve Sv. Marije Magdalene u Labinu – I. faza za najpovoljnijeg ponuditelja odabrana je tvrtka Kapitel d.o.o. iz Žminja sa ponuđenom cijenom od 270.165,00 kuna (bez PDV-a) odnosno ukupnom cijenom sa PDV-om od 332.302,95 kuna.

 

Gradonačelnik Tulio Demetlika dao je i informaciju o prostorno-urbanističkim planovima koji su u tijeku izrade. Naime, 20. listopada 2010. godine završila je Javna rasprava po Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Labina i Urbanističkog plana uređenja Rapca. Na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Labina pristigle se 74 primjedbe, a  Urbanistički plan Rapca 95 primjedbi. Sredinom listopada zaključen je i Arhitektonski natječaj za idejno rješenje Doma za starije osobe i javni park za koji je iskazan izniman interes. Naime, pristigla su 52 rada.

Svi akti Gradonačelnika (PDF)

 

 

sjednica demetlika urbanistički plan rabac stipendije najam