Stampar M - Stampar

Službeno Izvješće sa 4. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno Izvješće sa 4. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

24.9.2013. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Jučer je u prostorijama Grada Labina održana 4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina na kojoj je usvojeno Izvješće o poslovanju TD 1. Maj Labin d.o.o. za 2012. godinu, a kroz njega je dat pregled realiziranih projekata i investicija u promatranom razdoblju. Izvješće je podnio direktor poduzeća 1. Maj Labin Alen Golja uz prezentaciju Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Najveća investicija svakako je bio dovršetak sanacije deponija komunalnog otpada Cere uz  ishođenje uporabne dozvole, izrada potrebne dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostnog polja u okviru odlagališta Cere, a uz potporu Fonda za zaštitu okoliša (100% potpore za izradu dokumentacije, 80% potpore za radove).

 

Također, usvojeno je Izvješće o poslovanju TD Labin 2000 d.o.o. Labin za 2012. godinu koje je iznio Dorijano Bažon, direktor TD Labin 2000 d.o.o. Poslovnu 2012. godinu tvrtka Labin 2000 d.o.o. obilježila je implementacijom sustava automatske naplate parkiranja na Obali m. Tita u Rapcu. Aktivnosti oko uvođenja sustava automatske naplate parkiranja započete su krajem 2011. g. prezentacijom mogućih idejnih rješenja uzimajući u obzir sve posebnosti lokaliteta kao što su uvažavanje potreba stanara i invalidnih osoba, uvažavanje i prilagođavanje potrebama iznajmljivača, uvažavanje i prilagođavanje potrebama nesmetane dostave roba i usluga, uvažavanje i prilagođavanje potrebama interventnih i komunalnih službi. Izrađen je detaljan plan vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, određene su najkvalitetnije pozicije ulaznih/izlaznih rampi, pješačkih otoka i prijelaza, podiznih stupića i parkirnih mjesta. Implementacija sustava i početak rada, uz minimalne poteškoće, već u prvim mjesecima rada rezultirali su povećanjem prihoda u odnosu na proteklu godinu kao i efikasnijoj regulaciji prometa i korištenja parkirnih površina.

 

Ljiljana Krušelj iz Dječjeg vrtića « Pjerina Verbanac « Labin iznijela je Izvješće o radu Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" Labin za 2012. godinu. Vrtić organizira i provodi programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Dječji vrtić broji ukupno 464 djece, a rad se ostvaruje u 6 odjeljenja. Izvješće o radu Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" jednoglasno je prihvaćeno.

 

Na sjednici je gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika podnio redovito Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2013. U Izvješću se, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, navode poslovi od lokalnog značaja koji su u djelokrugu Jedinice lokalne samouprave kao i one koji su rezultat suradnje sa tijelima Županije i Državne uprave a u cilju ostvarenja razvoja i napretka cjelokupne lokalne zajednice.

 

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vodovod Labin d.o.o. putem financijskog lizinga za nabavu Specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i čišćenje kanalizacijskih cijevi, a prema planu poslovanja za 2013. godinu također je donesena na jučerašnjoj sjednici. Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin. Vijećnici su jednoglasno prihvatili Rješenje o razrješenju Maria Poldrugovca, dosadašnjeg rukovoditelja HEP-DP „Elektroistra Pula“ – Pogon Labin, kao člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina i imenovanje sadašnjeg rukovoditelja Pogona Labin, HEP ODS d.o.o., Elektroistra Pula-Pogon Labin Valtera Glavičića za člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Labina.

 

 

gradsko vijeće vijeće izvještaj demetlika gradska knjižnica