Službeno izvješće sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Službeno izvješće sa 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

27.6.2019. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Jučer je održana 25. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu doneseni su Zaključak o prihvaćanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvitka  - SEAP, Odluka o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina.

Donesen je i  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin i TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2018. godinu. Nakon izvješća o poslovanju usvojena je Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike (Treće izmjene i dopune) te Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 2461/7 k.o. Ripenda, k.č. 1173/6 k.o. Novi Labin i k.č. 2463/12 k.o. Ripenda).

Sukladno dnevnom redu vijećnici su izglasali i Odluku o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u Labinu (Plodine), Odluku o prodaji nekretnine – zgrade bivše APOTEKE u Labinu, Ulica Aldo Negri 6, Odluku o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji, Odluku o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Labina, Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove pod nazivom „Gradska knjižnica Labin“, Odluku o socijalnoj skrbi i demografskim mjerama.

Donesena je Odluka o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo koja će se ove godine posthumno dodijeliti akademskom kiparu i slikaru Josipu Diminiću. Godišnja nagrada ove će se godine dodijeliti trgovačkom društvu CAREL ADRIATIC d.o.o. Labin za ulaganje u razvoj zaposlenika i uspješnu i plodonosnu suradnju s lokalnom zajednicom i ostalim dionicima.

Priznanje Grada Labina dodijeliti će se Franki Batelić Ćorluka za poseban doprinos promociji Grada Labina u Hrvatskoj i Europi te Osnovnoj školi Matija Vlačić, Područna škola Rabac za učiteljice Dilanu Dagostin Mohorović i Martu Verbanac za poticanje i razvoj kreativnosti te postignute rezultate u radu s djecom.

Kao posljednje tri točke dnevnog reda usvojen je Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola te Rješenja o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Labina iz reda predstavničke većine i predstavničke manjine te su tako za potpredsjednike Gradskog vijeća do kraja mandata potvrđeni Renata Kiršić i Silvano Vlačić.

sjednica sjednica gradskog vijeća gradsko vijeće prostorni plan ppu labin ppu grada labina proračun komunalna naknada