Službeno izvješće sa 78. redovne sjednice Poglavarstva Grada

Službeno izvješće sa  78. redovne sjednice Poglavarstva Grada

10.4.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Razmatrajući godišnji obračun Proračuna Grada Labina za proteklu godinu, uključujući i izvješća po programima, članovi Poglavarstva Grada Labina na sjednici održanoj u srijedu, 9. travnja 2008. godine izrazili su zadovoljstvo izvršenjem prošlogodišnjeg proračuna, a prije svega odnosi se to na uočena pozitivna kretanja kod prihoda od poreza i prireza na dohodak, čije je ostvarenje veće od plana za 3,5 posto ili 713.393,00 kuna.

U odnosu na godinu dana ranije povećanje je za 81,2 posto ili nominalno 9.459.043 kuna.

Naime, do tog je povećanja većim djelom došlo zbog promjena Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojima je učešće jedinica lokalne samouprave povećano sa 34 na 52 posto.

Značajniji porast prihoda zabilježen je kod prihoda od naknada za upotrebu javnih površina čiji je indeks porasta 131,9 posto, a odnosi se na naplaćeni dvogodišnji najam štandova, te na ostvarena kapitalne donacije u iznosu od 2.919.792 kuna (LIDL i donacije zemljišta za izgradnju putova).

Podbačaj prihoda u odnosu na planirane evidentiran je kod prihoda od prodaje zemljišta, prodaje poslovnih prostora IUR-a, prodaje poslovnih zgrada i stanova.

Proračun Grada Labina za 2007. godinu u iznosu od planiranih 64,774 milijuna kuna ostvaren je u visini od 95,4 posto ili 61.797.065 kuna.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Labina proslijediti će na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina. Ovaj dokument je ujedno temelj za Izvješće o radu Poglavarstva Grada Labina koji će se također naći na vijećničkim klupama.

 

Govoreći o prošloj godini, labinski gradonačelnik Tulio Demetlika izrazio je zadovoljstvo ostvarenim projektima i funkcioniranjem lokalne uprave u Gradu Labinu tijekom protekle godine. Zahvalio se koalicionim partnerima, svojim zamjenicima i članovima Poglavarstva Grada Labina na suradnji. Naime, u izvještajnom razdoblju Gradom Labinom upravlja koalicija IDS -SDP.

Koalicija ima i političko tijelo Koordinaciju na kojoj se usuglašavaju sve teme značajne u obnašanju vlasti. Koordinaciju koalicije IDS – SDP čini osam članova od čega četiri člana IDS –a te isto toliko SDP-a.U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2007. godine dužnost gradonačelnika obnašao je Bruno Hrvatin a od 1. srpnja do 31. prosinca 2007. godine tu je dužnost preuzeo Tulio Demetlika. U izvještajnom razdoblju Poglavarstvo je održalo ukupno trideset i osam sjednica, od čega dvadeset i osam redovnih sjednica, sedam telefonskih sjednica i tri izvanredne sjednice.

Članovi Poglavarstva Grada Labina usvojili su izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu a koje se prije svega odnose na ustrojavanje Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju. S tim u vezi, Poglavarstvo Grada Labina imenovalo je Povjerenstvo za preuzimanje predmeta u radu, uredske i druge opreme iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije-Odsjeka u Labinu, a kojeg čine gradonačelnik Tulio Demetlika, zamjenica gradonačelnika Liliana Vale i Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog Odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju.

Poglavarstvo je usvojilo i Odluku kojom se određuje visina naknade za rad članovima Gradskog izbornog povjerenstva, odnosno predsjedniku, zamjeniku predsjednika, članovima i njihovim zamjenicima, članovima proširenog Gradskog izbornog povjerenstva, predsjedniku i članovima biračkog odbora i njihovim zamjenicima te državnim službenicima koji su angažirani na popisu birača i izdavanju potvrda građanima na dan izbora.

 

Odlukom o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina utvrđeno je da političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana vijeća mjesnih odbora imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 250,00 kuna bruto za svakog člana izabranog u vijeće. Prihvaćene su i Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga male i velike vrijednosti za 2008. godinu kao i Odluka o početku postupka javne nabave za izvođenje radova na uređenju pješačke površine u Ulici Sv. Katarine.

službeno izvješće sjednica poglavarstva Labin redovna sjednica financiranje izbori za mjesne odbore proračun prihodi