Službeno izvješće s 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

Službeno izvješće s 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

28.2.2024. // Pićan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Dana 27. veljače 2024. godine u 18,00 sati održana je 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Vijećnik Valter Fonović bio je opravdano odsutan.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika s 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
  4. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 22224/17 k.o. Pićan
  5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pićan
  6. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2023. godinu
  7. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2024. godinu
  8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2024. godinu
  9. Rasprava o stipendistima koji su izgubili pravo na isplatu dvije stipendije u 2024.g.
  10. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik s 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno bez rasprave.


Višeopćina pićan sjednica općinsko vijeće