Službeno izvješće s 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

Službeno izvješće s 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

26.10.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u četvrtak, 22. listopada 2015. godine, održalo je 23. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika.  
Jednoglasno je donijeta Odluka o mirujućem prometu na području Općine Raša. Ovom Odlukom određeni su postupci i standardi za dimenzioniranje mirujućeg prometa, smještaj vozila za objekte javne/društvene namjene, te parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom.

 

Propisano je da objekti javne/društvene namjene koji se nalaze se u užem središtu naselja Raša za svoje potrebe mogu koristiti javna parkirališta, i to Dom umirovljenika šest parkirnih mjesta u ul. N. Tesle i ordinacija opće medicine jedno parkirno mjesto na Trgu Republike.
S 12 glasova "za" i jednim "protiv" donijeta je Odluka o izboru najpovoljnije ponuditeljice po javnom natječaju za prodaju suvlasničkog diječa nekrenine u naselju Ravni.

 

Na javni natječaj za prodaju ½ dijela k.č. 857, k.o. Skitača, pašnjak sa 1.070 m2, odnosno 535 m2 u vlasništvu Općine Raša, pristigla je jedna ponuda s ponuđenom cijenom u iznosu od 233.500,00 kn. Početna tržišna cijena, na osnovu nalaza sudskog vještaka, bila je određena u iznosu od 160.500,00 kn. Nekretnina se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja Ravni, u neizgrađenom dijelu naselja i unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP), građevinsko područje stambene namjene. 

 

Jednoglasno je donijeta Odluka o postavljanju spomen-ploče. Spomen-ploču nastradalima u najvećoj mirnodopskoj rudarskoj nesreći, koja se u raškom rudniku dogodila prije 75 godina donirala je Udruga "Veneziani nel Mondo" (Mlečani u svjetu). Udruga je inicijativu za postavljanjem spomen-obilježja Općini Raša predstavila u siječnju ove godine, a ponukana je činjenicom da je među poginulima bilo rudara porijeklom iz regije Veneto. Ploča sadrži tekst na hrvatskom i talijanskom jeziku. Postavit će na svečanosti u sklopu obilježavanja Dana Općine 4. studenoga.

 

Jednoglasno su donijete Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Raša za 2015. godinu. 

 

Priznanja Općine Raša na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Općine 4. studenoga. dodijelit će se:

  • Tamari Petrović iz Raše, doktorici tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnike, i predsjednici Hrvatske sekcije Odjela za robotiku i automatizaciju međunarodnog udruženja IEEE, za izraziti doprinos u znanstvenom području tehničkih znanosti i doprinos promidžbi Općine Raša. 
  • Dani Dobrić Jambrović iz Raše, doktorici pravnih znanosti, za izraziti doprinos u znanstvenom području pravnih znanosti i doprinos promidžbi Općine Raša
  • Lariju Peruscu iz Sv. Bartola, treneru i međunarodnom sucu body bulidinga i fitnessa, za izraziti doprinos u području sporta i promidžbi Općine Raša.

Jednoglasno je donijeta Odluka o osnivanju udruge Lokalne akcijske grupe u ribarstvu. Općina Raša ovom je Odlukom suglasna sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja udruge Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, kao jedan od suosnivača (zajedno s Gradom Labinom i općinama Kršan, Pićan i Sv. Nedelja). 

 

Predstavljeni su zakupnici državnog poljoprivrednog zemljišta u Raškoj dolini. Svoje programe, planove te dosadašnje zahvate na zemljištu prezentiralo je svih pet zakupaca: Nataša Vujec, Alen Peršić, Sandi Chiavalon, Dalen Ban i Ivan Perko.

 

rasa.hr

 

 

 

 

 

općina raša sjednica općinsko vijeće raška dolina