Službeno izvješće 90. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Službeno izvješće 90. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

8.10.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj u utorak, 7. listopada 2008. godine razmatrano je izvješće o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ iz Labina u protekloj pedagoškoj godini. U izvješću Irene Smoković, ravnateljice vrtića naglašen je pozitivan trend konstantnog povećanja broja mališana uključenih u predškolske ustanove, pa je tako krajem svibnja ove godine vrtić i jaslice polazilo ukupno 423 mališana, odnosno prosječno je tijekom pedagoške godine bilo upisano 392 djece.

Tijekom prošle pedagoške godine u labinskom su se vrtiću provodili kraći programi ranog učenja engleskog jezika, te likovna i sportska radionica.  Naročita se pažnja posvećivala provođenju HACCP-a u vrtić.

Članovima Poglavarstva Grada Labina upoznati su i sa upisima učenika u osnovne škole na području Grada Labina  o čemu su na samoj sjednici govorili Miro Alilović, ravnatelj OŠ „Ivo Lola Ribar“, Edi Juričić ravnatelj OŠ Matije Vlačića te Sunčana Jokić ravnateljica Centra Liče Faraguna. U ovim školskim ustanovama uključujući i Osnovnu glazbenu školu „M. Brajša Rašan“ u ovoj školskoj godini upisano je 1044 učenika u 61 razredno odjeljenje.

Od toga je 572 učenika u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“, 340 u Osnovnoj školi Matije Vlačića, 5 u Centru Liče  Faraguna te 119 u Osnovnoj glazbenoj školi „Matko Brajša Rašan“. U obrazloženju je istaknuto da je Centar Liče Faraguna uveo mobilni tim stručnih suradnika koji rade terenskim po svim osnovnim školama Labinštine.

Mobilni je tim ustrojen nakon integriranja većeg broja djece s posebnim potrebama u redovne osnovne škole, što je za posljedicu imalo smanjenje broja polaznika samog Centra. Labinska glazbena škola od ove školske godine, uz klavirski, harmonikaški i gitarski odjel uvela i novi puhački odjel s tri instrumenata- flauta, klarinet i saksofon. To je rezultiralo povećanjem broja razrednih odjeljenja sa 9 na 11 i zapošljavanju još 5 novih učitelja.

U labinskim osnovnim školama kao najveća potreba istaknuta je dodatna potreba za novim učionicama te uređenje školskih kabineta. U provođenju programa produženog boravka u osnovnim školama Grad Labin prednjači ne samo u istarskim okvirima već i daleko šire, jer od ove godine djeluje šest grupa produženog boravka.

U ovoj proračunskoj godini Grad Labin izdvojio je 500 tisuća kuna za provođenje produženog boravka, dok se za narednu školsku godinu planira izdvojiti i više sredstava, smatrajući produženi boravak neophodnom kvalitetom za učenike i njihove roditelje. S tim u vezi članovi Poglavarstva Grada Labina na današnjoj su sjednici donijeli Odluku o ostvarivanju prava na subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, temeljem preporuke Centra za socijalnu skrb kao i za djecu stradalnika Domovinskog rata.

Poglavarstvo Grada Labina donijelo je  Odluku o poništenju javne nabave velike vrijednosti za uslugu izrade izvedbenog strojarskog projekta sa troškovnikom za instalacije grijanja, hlađenja i ovlaživanja u Gradskoj galeriji Labin, jer u provedenom postupku nije pristigla niti jedna ponuda, te Odluku o početku postupka javne nabave za usluge projektiranja idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije Rudarske ulice i Ulice Mate Blažine sa javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom i plinskom mrežom.

Dužina zahvata projektiranja rekonstrukcije ulica je oko 1200 metara. Na sjednici je donijeta i Odluka o početku postupka nabave za uslugu stručnog nadzora na izgradnji pješačko-biciklističke staze Marcilnica-Vinež  te Odluka o početku postupka javne nabave za usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije raskrižja kod groblja Labin sa parkiralištem, oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom sukladno već izrađenom idejnom rješenju, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije ceste, nogostupa, javne rasvjete, oborinske odvodnje i plinske mreže od Vineža do Marciljani te glavnog i izvedbenog projekta obilaznice Labin-istok I faza.

Poglavarstva Grada Labina zaključilo je da će se raspisati natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina i to za dva poslovna prostora na Trgu labinskih rudara, poslovni prostor na Titovom trgu bb, Ulici 1. maja 4 i Ulici Giuseppina Martinuzzi 11.   

Na prijedlog tvrtke „Labin 2000“ d.o.o. članovi Poglavarstva Grada Labina izmijenili su Odluku o određivanju parkirališta na kojima se vrši naplata i to za parkiralište na Trgu labinskih rudara kod gradske tržnice, gdje će stupanjem na snagu ove Odluke cijena sata parkiranja iznositi 4,00 kune, uz mogućnost plaćanja i za razdoblje od pola sata za 2,00 kune.

Poglavarstvo sjednica odluke Labin 2000 parking zakup OŠ Matija Vlačić OGŠ Matko Brajša Rašan pješačka staza Marcilnica