Službeno izvješće 33. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina (Dokumenti dostupni za preuzimanje)

Službeno izvješće 33. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina (Dokumenti dostupni za preuzimanje)

1.8.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, održanoj u srijedu, 30. srpnja 2008. godine donesen je Zaključak o početku mirovanja vijećničkog mandata Danieli Mohorović, koja je počela obnašati dužnost ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Labin, jer je ta dužnost nespojiva s vijećničkim  te početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenice vijećnice Katarini Bastianić.

Gradski su vijećnici na sjednici razmatrali prijedlog Projekta ukupnog razvoja Grada Labina. Projekt ukupnog razvoja temeljni je dokument za donošenje i provođenje gradske politike gospodarenja prostorom u svrhu kvalitativnog i kvantitativnog poboljšavanja uvjeta života i poslovanja gospodarstva i stanovništva Grada Labina za razdoblje od 2008. do 2018. godine. Ovaj dokument biti će na dnevnom redu tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Labina najavljene za kraj mjeseca rujna.

PUR su uvodno uz gradonačelnika Tulia Demetliku izložili  predstavnici izvođača Inženjerskog biroa d.o.o. iz Zagreba, Mladen Mlinarević uz asistenticu Michelle Bilić. U prilogu:

prezentacija Projekta ukupnog razvoja Grada Labina (PDF - 406 KB).

 

Na sjednici je razmatrano i usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2008. godine kojeg je prezentirala pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Marija Kadoić Balaško. U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni proračunski prihodi i primici u iznosu od nešto više od 29 milijuna kuna ili 38,9 posto od ukupno planiranih, dok su proračunski rashodi i izdaci u iznosu od 24.308.954 kuna ili 32,1 posto. Ostvarenje prihoda poslovanja je na zadovoljavajućoj razini s obzirom da se značajni dio prihoda njih oko 60 posto izvršava u drugom polugodištu, istaknuto je na sjednici Poglavarstva Grada Labina.

 

 

Ujedno nisu ostvareni prihodi iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su planirani u iznosu od 4 milijuna kuna, kao ni prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i proračuna Istarske županije planiranih u iznosu od 2,950 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi poslovanja veći su za nešto više od 2 milijuna kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su za 500 tisuća kuna dok su primici od financijske imovine i zaduživanja na razini protekle godine. Znatnom povećanju prihoda doprinijelo je višestruko povećanje prihoda od komunalnog doprinosa na ime izgradnje Mercatorovog centra u Labinu. Povećanje prihoda u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje zabilježeno je i kod prihoda od poreza i prireza na dohodak.

 U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni proračunski rashodi i izdaci u iznosu od 24.308.954 kn ili 32,1% od ukupno planiranih. Iz indeksa ostvarenja rashoda prema proračunskim korisnicima vidljivo je da se zakonske obveze respektiraju, poštujući njihove tromjesečne planove i ostvarene rashode po namjenama. Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi ostvareni su u iznosu od 2.446.302 kn ili  38,2% od planiranog. Materijalni i financijski rashodi bez proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 8.666.635 kn ili 33,9%. U okviru rashoda za materijal i energiju veći dio (51%) odnosi se na javnu rasvjetu. Energenti gradske zgrade i ostalih objekata Grada, te prijevoznih sredstava sudjeluju sa 26%, dok preostali troškovi u iznosu od 182.612 kn otpadaju na uredski i potrošni materijal, materijal za održavanje gradskih zgrada i poslovnih prostora, materijal za kafić i sitni inventar, te energenti za štandove i sportske objekte. Rashodi za usluge odnose se u najvećoj mjeri (80%) ili 5.384.262 kn na usluge koje su u funkciji realizacije Programa održavanja  komunalne infrastrukture, te održavanje stambenih, poslovnih i sportskih objekata. 

Gradskim vijećnicima prezentirano je Izvješće o radu Poglavarstva (PDF - 1.418 KB) za razdoblje od siječnja do lipnja 2008. Izvješće o radu Poglavarstva izložio je gradonačelnik Tulio Demetlika upoznavši gradske vijećnike s radom Poglavarstva u prva dva kvartala 2008. godine (u prilogu izvješće).

Gradski vijećnici razmatrali su i prihvatili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Grada Labina odredivši prekršajne sankcije i visinu novčanih kazni za fizičke i pravne osobe.Prihvaćena je i Odluka o prijedlozima za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Labina i Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike  kao i Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja zone urbanih vila Kature 2.

Razmatrana je i prihvaćena Odluka o dodjeli javnih priznanja koja će biti dodijeljena 16. kolovoza na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina i to nagrada za životno djelo Katici Miletić iz Labina za život posvećen aktivnom iskazivanju nesebične dobrote prema čovjeku i kontinuitetu u humanitarnom radu, godišnja nagrada Grada Labina rock bendu The Orange Strips za izuzetno postignuće na hrvatskoj glazbenoj sceni i doprinos promociji Grada Labina u 2007. godini, te priznanje Grada Labina Branku Biočiću za doprinos objektivnom, istinitom i vjerodostojnom novinarskom izvještavanju i promociji Grada Labina.

Za člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva „Vodovod Labin“d.o.o. Labin imenovan je Đani Rajković, a umjesto Daniele Mohorović na mjesto članice Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta  imenovana je Mirele Ružić.

Shodno zaključku Skupštine TD Labin 2000 d.o.o. Manuela Licul Martinčić i Sonja Mikleuš razriješene su dužnosti članica Skupštine TD Labin 2000 d.o.o.
 

proračun Labin sjednica vijeće PUR projekt izvješće prezentacija Demetlika Mladen Mlinarević Michelle Bilić Sonja Mikleuš Daniela Mohorović