Stampar M - Stampar

Službeni Izvještaj sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

Službeni Izvještaj sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

29.3.2019. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u četvrtak, 28. ožujka 2018. godine, održalo je 17. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo svih 13 vijećnika


Na sjednici su donijeti sljedeći akti:


 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada TD 1. Maj d.o.o. Labin, za 2018. godinu.  
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Raša za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Raša
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 4
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 5
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 6
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 7
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (54,67 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (99,00 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (51,96 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (60,48 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (38,79 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 25 (54,10 m2)
 • Odluka o izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine - stana u naselju Krapan, zgrada Krapan 27
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2018. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2018. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
 • Polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj - prosinac 2018. godine
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Raša
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o sklapanju ugovora o povjeravanju upravljanja Centrom za posjetitelje Arsia“ u naselju Raša
 • Odluka o izboru člana Odbora za komunalne poslove


općina raša službeni izvještaj raša odluke općinsko vijeće