Službeni izvještaj s 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

Službeni izvještaj s 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Raša

30.3.2018. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u četvrtak, 29. ožujka 2018. godine, održalo je 9. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.

Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti. 

Vijeće je primilo na znanje Informaciju Policijske postaje Labin o stanju sigurnosti na području Općine Raša u 2017. godini. Informaciju je podnijela načelnica policijske postaje Labin Đeni Bučić.

Održana je prezentacija projekta RUNE-Rural Network Project. Projekt se odnosi na izgradnju optičke mreže za brzi pristup internetu u ruralnim područjima. Općina Raša je s Gradom Labinom, kao nositeljem, partner u projektu razvoja širokopojasne mreže, a komercijalni interes iskazala je tvrtka Rune Adria.

Jednoglasno je donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata na području Općine Raša za 2017. godinu.

Jednoglasno donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2017. godinu.

Jednoglasno je donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2017. godinu.

Jednoglasno je donijet Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama Općine Raša za 2017. godinu.

Jednoglasno je usvojen Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Raša za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. Općina Raša u 2017. godini prihodovala je sredstva u iznosu od 13.028.495,71 kuna, što čini izvršenje proračuna od 93,18 posto, naglašeno je na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća Raše. Rashodi i izdaci iznosili su 14.628.959,13 kuna, a uzimajući u obzir sredstva prenesena iz prethodnog razdoblja, u 2018. godinu prenosi se višak od 780.151,57 kuna. Općina nije davala jamstva niti je kreditno zadužena.

Jednoglasno je usvojeno polugodišnje Izvješće o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine.

Jednoglasno je donijet Program Projekta „Općina Raša – prijatelj djece“ od 2018. - 2020. godine. Program obuhvaća aktivnosti potrebne da Raša priskrbi laskavu titulu.
raša općina raša općinsko vijeće sjednica