Službeni izvještaj s 24. redovne sjednice Općinskog vijeća

Službeni izvještaj s 24. redovne sjednice Općinskog vijeća

3.12.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u ponedjeljak, 30. studenoga 2015. godine, održalo je 24. redovnu sjednicu, kojoj je prisustvovalo 12 od 13 vijećnika.  

Jednoglasno je donijet Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za predškolsku 2014./2015. godinu. Izvještaj je podnijela Ljiljana Krušelj, pedagog u dječjem vrtiću, uz nazočnost ravnateljice ustanove Irene Smoković.

Jednoglasno je donijet Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Raša. U Pravilniku su, u odnosu na dosad važeći, usklađeni termini, posebno nazivi studija – navedeni su svi studiji na visokim učilištima i s njima izjednačeni studiji u inozemstvu, te su precizirane pojedine odredbe. Nova je odredba da se na natječaj za stipendije mogu prijaviti kandidati koji nisu istovremeno korisnici stipendija Istarske županije ili stipendije iz drugih izvora.
 
Jednoglasno su donijete Treće (III) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2015. godinu. Sredstva za realizaciju Programa planirana su u ukupnom iznosu od 2.145.000,00 kuna.

Jednoglasno su donijete Druge (II) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Raša za 2015. godinu. Sredstva za realizaciju Programa planirana su u ukupnom iznosu od 3.860.000,00 kuna.

Jednoglasno su donijete Druge (II) Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2015. godinu. Sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u ukupnom iznosu od 119.000,00 kuna. Za udruge koje djeluju na području općine Raša povećana su izdvajanja pojedinačno u visini jedne mjesečne donacije.

S 10 glasova „za“, jednom „protiv“ i jednim „suzdržanim“ donijete su Prve (I) Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2015. godinu. Sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u ukupnom iznosu od 449.000,00 kuna. Za udruge koje djeluju na području općine Raša povećana su izdvajanja pojedinačno u visini jedne mjesečne donacije.

S 10 glasova „za“ i dva „suzdržana“ donijete su Treće (III) Izmjene i dopune Proračuna Općine Raša za 2015. godinu. Trećim Izmjenama i dopunama Proračuna planiraju se prihodi i primici u iznosu 13.387.159,39 kn, što uz prenesena sredstva prethodne godine u iznosu od 1.981.350,61 kn, čini ukupno raspoloživa sredstva u iznosu od 15.368.510,00 kn, a na kojoj razini su planirani i rashodi i izdaci. Prihodi i primici usklađeni su s mogućnostima njihova ostvarenja: i dok se s jedne strane bilježe povećanja većine općih prihoda i naknada (porezni prihodi, prihodi od imovine, prihodi po posebnim propisima i naknade), s druge strane prihode je bilo potrebno smanjiti na stavkama za koje je poznato da u ovoj godini neće imati svoja ostvarenja (pomoći, prihodi od prodaje). U pogledu rashodovne strane proračuna smanjeni su rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Vijećnici su razmatrali Nacrt prijedloga Proračuna Općine Raša za 2016. godinu s Projekcijama za 2017. i 2018. godinu (1. čitanje). Rok za podnošenje amandmana je do 10. prosinca 2015. godine.
 
rasa.hr
 
 

općina raša odluka sjednica općinsko vijeće