Službeni izvještaj s 13. redovne sjednice Općinskog vijeća

Službeni izvještaj s 13. redovne sjednice Općinskog vijeća

31.10.2018. // Raša.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općinsko vijeće Raše u utorak, 30. listopada 2018. godine, održalo je 13. redovnu sjednicu. Na početku sjednice minutom šutnje odana je počast preminulom općinskom vijećniku Raše Klaudiju Blažini.

Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti.


Jednoglasno je donijeta Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine u naselju Sv. Marina. Po provedenom javnom natječaju utvrđeno je da je za nekretninu k.č. 1403/4, pašnjak sa 893 m2, upisane u z.k.ul. 200 k.o. Prkušnica, pristigla jedna pravovremena i potpuna ponuda za kupnju zemljišta s ponuđenom cijenom u visini utvrđene početne cijene, odnosno  480,00 kn po m2, a ukupno za 893 m2  428.640,00 kuna. 


Jednoglasno je donijeta Odluka o otpisu potraživanja. Potraživanja se otpisuju iz razloga prestanka postojanja dužnika trgovačkog društva brisanjem iz sudskog registra Trgovačkog suda, odjave obrta dužnika, odnosno prezaduženosti ili smrti vlasnika obrta.


Jednoglasno je donijeta Odluka o visini naknade za obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području Općine Raša. Visina naknade utvrđena je u visini jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Raša, odnosno u Republici Hrvatskoj  (ukoliko nisu dostupni podaci za Općinu Raša), za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci pri Državnom zavodu za statistiku, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.


Jednoglasno je donijet Zaključak o pokretanju postupka zamjene nekretnina s TD 1. Maj d.o.o. Labin.


Jednoglasno su donijete odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Raša za 2018. godinu. Priznanja Općine Raša dodjeljuju se Diegu Zulijaniju, za dostignuća u radu, doprinos u području kulture i doprinos promidžbi Općine Raša, te Osnovnoj školi Ivana Batelića Raša u povodu 80. godišnjice postojanja. Zahvala Općine dodjeljuje se Nicoli Martelossiju, postumno, dugogodišnjem predsjedniku kluba veterana Pietro Zorutti iz San Giovanni al Natisonea, za uspješnu suradnju s NK veterana „RAŠA“, izniman doprinos promidžbi i ugledu Općine Raša, njezine rudarske tradicije i vrijednosti kao i njezinih stanovnika u prijateljskoj Italiji. 
općina raša raša taksi prvi maj komunalno sveta marina sjednica općinsko vijeće