Školski kurikulum Srednje škole Mate Blažine je bogatiji za još dva mini školska projekta: Oslikavanje zida u učionici stranih i klasičnih jezika i Knjižnica u učionici

Školski kurikulum Srednje škole Mate Blažine je bogatiji za još dva mini školska projekta: Oslikavanje zida u učionici stranih i klasičnih jezika i Knjižnica u učionici

24.11.2020. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Školski kurikulum Srednje škole Mate Blažine je bogatiji za još dva mini školska projekta: Oslikavanje zida u učionici stranih i klasičnih jezika i Knjižnica u učionici u sklopu eTwinning škole i  eSigurnosti, a na inicijativu profesorice talijanskog jezika Martine Lukež.
Projekt "Knjižnica u učionici" Voditeljica projekta: Martina Lukež. Naziv aktivnosti: Osmišljavanje i otvaranje male knjižnice u učionici talijanskog i latinskog jezika (učionica i kabinet 47) s književnom građom na talijanskom i hrvatskom jeziku. Broj učenika: Uključeni učenici različitih razreda i usmjerenja koji pohađaju nastavu talijanskog jezika. Cilj i namjena projekta: Upoznavanje učenika s književnom građom na talijanskom jeziku i s načinom rada knjižnice, poticanje učenika na čitanje i upoznavanje s dobrobitima koje nosi čitanje literature na tal. jeziku u učenju toga jezika i proširivanju vokabulara. Način realizacije:


- projekt je zamišljen kao cjelogodišnja aktivnost s učenicima različitih usmjerenja,


- aktivnosti bi se održavale u sklopu projektne nastave,


- učenici, pod vodstvom nastavnice talijanskog jezika, upoznaju se s književnom građom, osmišljavaju pravila korištenja knjižnice i posudbe knjiga, osmišljavaju naziv male knjižnice,


- učenici  sudjeluju u posudbi knjiga i vođenju evidencije.


Vremenik: tijekom školske godine.


Troškovi: nema predviđenih troškova.


Izvor financiranja: -


Oslikavanje zida u učionici Talijanskog i latinskog jezika Uključeni nastavnici: Katarina Brajdić Divšić, Martina Lukež, Alida Blašković Koroljević. Naziv aktivnosti: Oslikavanje zida u učionici Talijanskog i latinskog jezika (kabinet 47). Broj učenika: Uključeni učenici različitih razreda i usmjerenja te likovna grupa. Cilj i namjena projekta: Oslikavanje zida u učionici Talijanskog i latinskog jezika na temu Italije i Rimskog Carstva. Način realizacije:

- projekt je zamišljen kao cjelogodišnja aktivnost s učenicima različitih razreda i usmjerenja te likovna grupa,

- učenici osmišljavaju crteže na zadanu temu u određenom vremenskom roku (1. polugodište),

- Povjerenstvo u sastavu: Katarina Brajdić Divšić (nastavnica lat. jezika), Martina Lukež (nastavnica tal. jezika), Alida Blašković Koroljević (nastavnica likovne kulture i voditeljica likovne grupe) odabire između pristiglih crteža najbolji, te zatim likovna grupa oslikava odabrani crtež na zid (na dnu učionice) (2. polugodište),

- učenik, čiji je crtež izabran kao najbolji, dobiva simboličnu nagradu (knjiga)

Vremenik: tijekom školske godine.

Troškovi: 300 - 400 kn za troškove boje.

Izvor financiranja: donacije.

(Tekst i foto: Martina Lukež)srednja škola mate blažina strani jezik obrazovanje knjižnica