Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Odluku o lokalnim porezima Općine Kršan

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Odluku o lokalnim porezima Općine Kršan

12.12.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Kršan otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog  Odluke o lokalnim porezima Općine Kršan.

Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Kršan, temelji se na novom Zakonu o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16 i 101/17), sa kojim je trebalo uskladiti postojeću Odluku o porezima Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 2/02 i 105/06).

Slijedom navedenog, odnosno iz razloga usklađenja sa novim Zakonom, Općina Kršan donosi novu Odluku o lokalnim porezima Općine Kršan, kojom se utvrđuju vrste lokalnih poreza, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Kršan.   

            Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu  opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan. 

 Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Kršan.

 Savjetovanje ostaje otvorenim do 19. prosinca 2017. godine.

 Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan.

 

 

krsan.hr

 

Foto: Općina Kršan

 

 

 

 

 

općina kršan javnost savjetovanje porez