Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Općine Raša za 2016. godinu

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Općine Raša za 2016. godinu

1.12.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Raša otvara Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Općine Raša za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.


Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću 

Općinska načelnica Općine Raša utvrdila je Nacrt prijedloga Proračuna Općine Raša za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

Proračun Općine Raša je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/0/, 136/12 i 15/15), a predlaže ga Općinska načelnica Općine Raša Općinskom vijeću koje ga donosi. 

Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Budući je riječ o aktu kojim se uređuju pitanja od šireg interesa, prije upućivanja prijedloga ovog akta na sjednicu Općinskog vijeća provodi se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom – e-mail: opcina-rasa@pu.t-com.hr  ili u pisanom obliku na adresu Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša -  dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to do zaključno 8. prosinca 2016. godine.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt prijedloga akta i obrazac sudjelovanja u savjetovanju koji se nalaze u privitku.

Priloženi dokumenti:

  1. Nacrt Prijedloga Prorac.Opcine Rasa za 2017. s projekc.za 2018. i 2019. godinu-1.citanje.pdf

  Obrazac_Savjetovanje s javnoscu_Nacrt Proracuna za 2017.g.doc.docx

 

 

rasa.hr

 

 

općina raša savjetovanje raša financiranje proračun