Savjet mladih Grada Labina u subotu prezentira program međunarodnih stručnih praksi

Savjet mladih Grada Labina u subotu prezentira program međunarodnih stručnih praksi

22.9.2010. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Savjet mladih Grada Labina u subotu, 25.09.2010, s početkom u 18:30 sati u Velikoj Vijećnici grada Labina prezentirat će suradnju sa najvećom međunarodnom studentskom organizacijom AIESEC na programu međunarodne mobilnosti studenata preko stručnih praksi u više od 100 zemalja svijeta.  

 

AIESEC je najveća međunarodna organizacija mladih ljudi koja im pomaže u otkrivanju i razvoju svojih liderskih potencijala kako bi imali pozitivan utjecaj na društvo i zajednicu. Članovi AIESEC-a su studenti koji su pored znanja sa fakulteta zainteresirani i za praktična znanja i iskustva. Kroz AIESEC studenti razvijaju svoju kreativnost i organizacijske sposobnosti. To se ostvaruje kroz međunarodni program stručne prakse kao osnovnu djelatnost AIESEC-a kao i kroz organizaciju različitih društveno korisnih i priznatih projekata, programa i aktivnosti.  

AIESEC nudi nekoliko vrsta međunarodne stručne prakse koje mogu trajati od 6 tjedana do 18 mjeseci, te mogu biti u bilo kojoj od 107 zemalja u kojima je AIESEC prisutan. Praksa je najčešće vrlo dobro plaćena, i to u visini prosječne ili čak više plaće u zemlji u kojoj se praksa odrađuje. Prakse koje se nude su menadžment, razvojne, edukacijske i tehničke prakse.  

 
Menadžment praksa se bazira na području vezanom za menadžment, poduzetništvo, administraciju, financije, računovodstvo, marketing, organizacijski menadžment te menadžment ljudskih resursa.  
 
Razvojna praksa omogućuje direktan rad sa neprivilegiranim članovima društva. Zasniva se na područjima vezanim uz razvoj društva, te najčešće nije plaćena (pokrivaju se samo troškovi hrane i smještaja).  
 
Edukacijska praksa uključuje podučavanje stranog jezika, podučavanje nekog školskog predmeta ili neke druge aspekte edukacije kao što je razvoj nastavnog programa, kulturalna interakcija ili promocija u akademskim područjima.  
 
Tehničke prakse se zasnivaju na radu na web razvoju i menadžmentu, razvoju softwarea i programiranju, analizi i dizajnu sistema, menadžmentu mreža, menadžmentu baza podataka i elektrotehnici. 
 

Ovim putem pozivamo sve studente i rane diplomante na prezentaciju programa međunarodnih stručnih praksi u subotu, 25.09.2010, s početkom u 18:30 sati u Velikoj Vijećnici grada Labina. 

 

Jelena Batelić

 

jelena batelić AIESEC studendi diplomanti praksa savjet mladih grada labina alen halilović sara britvarević salmir mrkaljević mario gigović