Savjet mladih Grada Labina najaktivniji na području Istre: RAZGOVOR SA PREDSJEDNICOM - JELENOM BATELIĆ

Savjet mladih Grada Labina najaktivniji na području Istre: RAZGOVOR SA PREDSJEDNICOM - JELENOM BATELIĆ

18.1.2013. // Regional Express // Objavljeno u kategoriji Društvo

Prema podacima prikupljenim od strane Stručne službe Skupštine Istarske županije Savjet mladih Grada Labina od svog konstituiranja 2008. godine pa do danas najaktivniji je Savjet mladih na području Istarske županije. U sadašnjem mandatu koji traje od 2012. do 2014. godine održane su tri sjednice na kojima je doneseno 24 odluka i zaključaka. Također, organizirali su četiri radionice u sklopu Dana umjetnosti, pet radionica u sklopu stručne prakse i jednu debatu u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule, a u sklopu projekta Think EU, na temu "Aktivizam mladih". Članovi sadašnjeg sastava Savjeta mladih Grada Labina su Jelena Batelić (predsjednica), Nikol Boneta, Paolo Brezac, Igor Dundara, Piero Jenkel, Lari Juričić, Nikola Kršulja, Smiljan Popov i Boris Šumberac.
 
Tom smo prilikom porazgovarali sa Jelenom Batelić, predsjednicom Savjeta mladih Grada Labina…
 
REX: Koji je djelokrug djelatnosti Savjeta mladih?
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koji se osniva sa ciljem uključivanja mladih u javni život a u svom djelokrugu djelatnosti obuhvaća različite aktivnosti kao što su predlaganje Gradskom vijeću za donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih (lokalni program djelovanja za mlade), predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade (lokalni program djelovanja za mlade), skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja, ... Djelokrug je veoma širok i sukladno njemu radimo na aktivnostima i programima od važnosti za mlade.

REX: Tko sve čini Savjet mladih i kako ste organizirani?
Savjet mladih Grada Labina čini devet mladih osoba iz različitih područja djelovanja, dio njih je zaposlen a dio su studenti ali svima njima je zajednička upravo želja da se bave mladima ili da poboljšaju položaj mladih. Iako smo nedavno osnovani smatram da smo dobro organizirani te da smo sve planirane aktivnosti zajedničkim snagama odradili i veselim se činjenici da će tako biti i ubuduće.

REX: Koliko grad Labin ima sluha za vaše ideje i savjete?
Grad Labin ima sluha za nas, uvijek nam pomažu i imaju razumijevanja, te pružaju podršku pri našim aktivnostima i programima pa zaista možemo reći da jako dobro surađujemo.

REX: Koje su najvažnije radionice i projekti koje biste izdvojili?
Svaki Savjet čine različite osobe ali ono što je najbitnije je da se te osobe slažu, imaju isti cilj i rade kao jedan tim. U prošlom mandatu, kojeg je vodio Alen Halilović zaista smo napravili puno promjena, imali puno radionica, debata, ali ono što bi izdvojila kao najvažnije je to da smo uspjeli uvesti da se volontiranje dodatno boduje pri dobivanju gradskih stipendija jer smatramo da se rad mladih mora vrednovati, zatim suradnju sa najvećom studentskom organizacijom AIESEC na programu Međunarodnih stručnih praksi u sklopu kojih smo ugostili dvije praktikantice iz zemalja Europske unije (Mađarska, Italija) koje su pomagale u radu Savjeta mladih te održavale radionice za mlade u osnovnoj i srednjoj školi vezano uz teme obrazovanja i prilika za mlade te bi još izdvojila projekt udruge za mlade Alfa Albona  „Studija mladih Grada Labina" u kojem smo također sudjelovali, a radi se o istraživanju i detektiranju problema i potreba mladih na području Labinštine u dobi od 15-29 godina, a u skladu s Nacionalnim programom djelovanja za mlade. Što se tiče novoosnovanog Savjeta mladih izdvojila bi debatu „Aktivizam mladih", uređenje stolova za stolni tenis, radionicu u suradnji sa Savjetom mladih Istarske županije i Savjetom mladih Grada Rovinja „Komunikacijski mehanizmi uvjeravanja i biheviorizmi u ljudskom donošenju odluka".

REX: Koji su planovi za budućnost Savjeta mladih?
Ovogodišnji plan rada obuhvaća: suradnju sa Savjetima mladih drugih gradova, uključivanje predstavnika savjeta u procese donošenja i provedbu programa i odluka vezanih uz mlade, program međunarodnih stručnih praksi, poticanje obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva mladih u suradnji sa poslovnim i civilnim sektorom, te ostale aktivnosti poput organizacija radionica i debata, te  promoviranje volonterskog rada i poticanje mladih na uključenje u volonterske programe.

REX: Mogu li se zainteresirani mladi ljudi uključiti u Vaš rad i na koje kontakte?
Zainteresirani mladi se mogu uključiti u naš rad sa svojim prijedlozima i aktivnostima koje bi voljeli provoditi i to na: savjet.mladih@labin.hr

Savjet mladih Grada Labina Pula Jelena Batelić Labin mladi intervju razgovor Aktivizam mladih Think EU radionice Dani umjetnosti zaklada Istra