Sabor RH: klub zastupnika IDS-a podnosi Amandmane protiv ukidanja prekršajnih sudova u Buzetu i Labinu

Sabor RH: klub zastupnika IDS-a podnosi Amandmane protiv ukidanja prekršajnih sudova u Buzetu i Labinu

20.10.2009. // Regional Express // Objavljeno u kategoriji Društvo

Klub zastupnika IDS-a u Saboru uputit će u proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi te dva amandmana na konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova koji idu protiv ukidanja prekršajnih sudova u Buzetu i Labinu.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi omogućilo bi se osobama s invaliditetom da bez bojazni od gubitka prava na osobnu invalidninu zasnuju radni odnos, kao i da pravo na osobnu invalidninu zadrže za vrijeme mirovine bilo koje vrste (prijevremene, starosne, invalidske i obiteljske).

Odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koje reguliraju osobnu invalidninu u suprotnosti su s odredbama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, jer osoba kojoj se Konvencijom priznaje pravo na rad po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi gubi pravo na osobnu invalidninu, koja im je itekako potrebna u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. Zasnivanjem radnog odnosa osoba s invaliditetom uključuje se i u društveni život.Predsjednik Kluba zastupnika IDS-a Damir Kajin uputit će amandman i na konačni Prijedlog zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova s naznakom protiv ukidanja Prekršajnog suda u Buzetu, obzirom da djeluje na području općine Lanišće, području od posebne državne skrbi i grada Buzeta brdsko - planinskog područja, a ujedno se radi o graničnom području s povećanim prilivom predmeta, pa ocjenjuje da nema opravdanih razloga za njegovo ukidanje.Saborski zastupnik IDS-a Marin Brkarić amandmanom na isti prijedlog zakona ukazuje kako predloženim ukidanjem Prekršajnog suda u Labinu nije dosljedno provedeno načelo da se sjedišta prekršajnih sudova usklađuju sa mrežom općinskih sudova. Brkarić smatra kako nije uzet u obzir broj od 1800 predmeta koliko godišnje zaprimi ovaj sud, kao ni činjenica da se radi o turističkom području Grada Labina, općini Raša i Kršan sa 76 km obale, te činjenicu da je to jedini prekršajni sud na istočnoj obali Istre.- „Prekršajni sud u Labinu posjeduje radni prostor u vlasništvu RH, kadrovski je ekipiran, ažuran u svom radu pa nema razloga njegovom ukidanju jer bi to značilo da će se hrvatski i strani državljani biti izloženi dodatnim troškovima što svakako ne ide u prilog racionalizaciji i ekonomičnosti postupka, jer će povećane troškove snositi stranke u postupku, zaključio je saborski zastupnik Marin Brkarić.

 

sabor rh sabor ids politika amandmani prekršajni sud u labinu prekršajni sud u buzetu ukidanje sudova zakon marin brkarić kajin