Sa sjednice kršanskog poglavarstva

11.10.2007. // Novi foji // Objavljeno u kategoriji Politika

* Nakon provedenog ograničenog postupka javne nabave po pozivu kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji dječjeg vrtića u Potpićnu izabrana je tvrtka De Conte d.o.o. Pulska 2 Labin.

* Budući da na natječaj za ustupanje radova na rekonstrukciji ogradnog zida groblja Sv. Kvirin u Jesenoviku i sanaciji dijela ogradnog zida groblja Sveti Juraj u Kožljaku nije pristigla niti jedna ponuda, Poglavarstvo je donijelo Odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za izvođenje ovih radova kako bi se prije zime ipak izvršila sanacija zidova groblja u Jesenoviku i Kožljaku.

* Također je Poglavarstvo donijelo Odluku o snivanju stručnog Povjerenstva za provođenje ograničenog postupka javne u svrhu sanacije i obnove Kaštela Kršan za što su od strane Ministarstva kulture osigurana sredstva u visini od 100,000,00 kn.

* Prema važećem Pravilniku o stipendiranju iz 2005. godine Poglavarstvo je donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija u školskoj/studenskoj 2007./2008. godini. Odluka i obavijest o dokumentaciji potrebnoj za prijavi na natječaj biti će objavljena na oglasnoj ploči Općine Kršan, oglasnim pločama Mjesnih Odbora i WEB stranici Općine Kršan u ponedjeljak 15. listopada 2007. godine. Rok za dostavu prijava na natječaj je 8 dana od dana objave.

* Za 15 korisnika Socijalnog programa Općine Kršan Poglavarstvo je odobrilo financijsku pomoć za podmirenje troškova ogrijeva u visini od 950,00 kn, a koja sredstva su osigurana putem Istarske županije. Također je ostalim korisnicima Socijalnog programa odobrena redovita mjesečna pomoć za razdoblje rujan/prosinac 2007. godine. U svrhu učinkovitijeg rješavanja problematike iz domene socijalne skrbi Poglavarstvo je osnovalo Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan u sastavu: Nikola Vuksan - predsjednik, Luciano Laginja, Drago Taletović, Valter Fornažar, Zdravko Horvat, Nevija Raspolić i Đulio Burul - članovi. 

kršan poglavarstvo politika sjednica