Ružić nezadovoljan odlukom Vijeća napustio sjednicu

Ružić nezadovoljan odlukom Vijeća napustio sjednicu

10.3.2017. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

Na posljednjoj sjednici Vijeća Općine Pićan održanoj 8. ožujka, izglasane su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine.

Budući da je u periodu od dva posljednja popisa stanovništva 2001-2011 zabilježen osjetni pad broja stanovnika na području Općine, Prostornim planom uređenja naglašena je važnost stambene izgradnje, s ciljem da se uz nove uvjete, stvore primamljivi uvjeti za život, popravi trend i poveća broj žitelja.

Prostorni plan predviđa 338 hektara zemljišta za stambenu gradnju, za obiteljske i više obiteljske kuće do najviše pet posebnih stambenih jedinica. Maksimalna visina za obiteljske kuće je 7,5 metara, a za više obiteljske do 9 metara. Dozvoljene su najviše 3 nadzemne etaže. 

Kamp odmorišta

I turizam je budućnost za Općinu Pićan. Prostornim planom predviđa se mogućnost za 500 kreveta, od tog broja samo za Sv. Katarinu 250, a za sada oko 150 u svim ostalim naseljima. I dva kamp odmorišta dobila su važnost, a mogu se planirati negdje na područjima naselja ili uz državne ceste.

Za poduzetničku zonu Pićan, Sjever, Jug, Jurani i Zajci rezervirano je 128 hektara građevinskog zemljišta.

Nakon opsežnog obrazloženja koje su dali vanjski predstavnici angažirane tvrtke iz Pule za izradu Prostornog plana u diskusiju se uključio vijećnik Branko Ružić (ID) zahtjevom da se u građevinsko područje uključe dvije njegove parcele, koje su drži Ružić, „neopravdano uklonjene iz građevinskog područja, a čak su infrastrukturno opremljene, strujom i vodom. Jedna čestica se nalazi kod doma Švići, a druga kod županijske ceste za koju sam ja dao odobrenje da se proširi preko moje parcele“.

Budući da su sve javne rasprave do sada završile, prijedlog Ružića  vijećnici nisu prihvatili.

Predsjednik vijeća, Silvan Juran pojasnio je prije glasanja da je Prostornim planom određena maksimalna površina hektara zemljišta za dozvoljenu izgradnju i da bi se neka čestica vratila u tu kategoriju, negdje nešto drugo treba ukloniti. Pri tom se vodilo računa da oni vlasnici kojima su neke katastarske čestice izuzete iz područja moguće gradnje, da im još uvijek preostaje dovoljan broj zemljišnih čestica i hektara na kojima mogu graditi. 

Tko je na što spreman

Takvim obrazloženjem  Ružić nije bio zadovoljan, te se u diskusiju morao uključiti i načelnik Općine Ivan Franković s pojašnjenjem „kako su u pitanju parcele na kojima hipoteku ima poslovna banka, i ukoliko bi došlo do prodaje Općina je pripravna kupiti ih.“

Na to je Ružić prigovorio Frankoviću, „gospodine načelniče vi  prejudicirate događaje na mojim parcelama, da ćete ih otkupiti, a parcele su još uvijek moje“.

Nakon što glasanjem nije prihvaćen prijedlog o vraćanju čestica u kategoriju građevinskih, nezadovoljan Ružić, napustio je sjednicu. Prije izlaska unaprijed je potpisao zapisnik te je nastavljen rad s jednim vijećnikom manje. (K. Š. P.)

 

 

branko ružić politika općina pićan pićan prostorni plan