Rockwool dobio okolišnu dozvolu

Rockwool dobio okolišnu dozvolu

28.10.2013. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je sredinom prošlog mjeseca rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune Rockwool. Prije izdavanja rješenja odnosno tzv. okolišne dozvole, nadležno ministarstvo je podnijelo i izvješće o javnoj raspravi koja je bila provedena u dva navrata od 7. prosinca 2012. do 7. prosinca 2013., te od 11. veljače do 25. veljače 2013. godine. Primjedbe na objedinjene uvjete zaštite su inače podnijeli građani Pićna, Potpićna i Kršana, kao i ekološke udruge s ovih prostora te Upravni odjel za održivi razvoj. Ministarstvo je samo mali dio primjedbi, koje su ugrađene i u rješenje, a između ostalog i onu usklađivanju graničnih vrijednosti emisija postrojenja s novim Referentnim dokumentom najboljih raspoloživih tehnika iz 2011. godine i za koje je dan rok uskađenja do ožujka 2016. godine. Radi se konkretno o smanjenju graničnih vrijednosti za sumporovodik, praškaste tvari, formaldehid, amonijak, fenole, hlapive organske spojeve i amine. U izvješću se kaže i da primjedbe koje se tiču onečišćenja teškim metalima, osobito talijem, nisu osnovane jer ih se ne može povezati s radom Rockwoola ili su pak njihove količine i koncentracije zanemarive. Nije prihvaćen zahtjev za povišenjem dimnjaka, jer je Rockwool dobio dozvolu za puštanje u rad uz uvjet mjere zaštite koje moraju osigurati da u okolišu tvornice ne dođe do pogršanja postojeće, prve kategorije kvalitete zraka, a sva dosadašnja mjerenja, kažu u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka pokazuju da je zrak I. kvalitete. Dobivenu okolišnu dozvolu ovako komentira Sanja Frankola, kršanska vijećnica i članica Akcije mladih koja je i samo podnijela niz primjedbi tijekom javne rasprave: (ton – Sanja Frankola). Inače, protiv rješenja se ne može podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom u Rijeci.

 

okolišna dozvola sanja frankola rockwool okoliš dozvola