Rockwool Adriatic: Otklonit ćemo nedostatke u mjerenju u najkraćem roku

23.10.2007. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Tvrtka Rockwool Adriatic obavijestila je danas medije da je zbog utvrđenih nedostataka u sustavu mjerenja tvornice po nalogu inspekcije Ministarstva zaštite okoliša do daljnjega obustavljena probna proizvodnja u njihovoj novoj tvornici kamene vune u Pićnu. Nova tvornica u Pićnu je tek prošli tjedan postigla neprekinutu probnu proizvodnju i dosegnula 80% kapaciteta te se je tada pristupilo umjeravanju mjernih instrumenata i provjeri emisija od strane za to ovlaštenih tvrtki. Budući da u trenutku obilaska tvornice od strane inspekcije, još nije bio uspostavljen propisani sustav kontinuiranog praćenja i mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak, izrečena je navedena zabrana do uspostave istog, što je Rockwool Adriatic po primitku iste odmah i ispoštovao, stoji u dopisu Rockwoola, uz izražavanje sigurnosti da će tvornica uskoro, čim se svi mjerni uređaji umjere i uspostavi sustav kontinuiranog praćenja emisija ponovo nastaviti s probnom proizvodnjom.

„Vjerujemo da će potom provedena mjerenja pokazati da će sve izmjerene vrijednosti biti u skladu s Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (N.N.21/07.), te predviđanjima iz Studije utjecaja na okoliš. Redovite kontrole i inspekcije dio su našeg svakodnevnog poslovanja, a tako će biti i u budućnosti, budući da su one jamac i nama i susjedima da se cjelokupna proizvodnja u ovoj najmodernijoj tvornici Rockwool Grupe odvija u skladu s važećim hrvatskim propisima i prihvaćenoj Studiji utjecaja na okoliš. Početak proizvodnje iznimno je složen proces jer su svi dijelovi povezani i moraju biti pokrenuti u nizu. Također, svjesni smo činjenice da je otvorenost i suradnja s lokalnom zajednicom izuzetno bitna, te smo u dogovoru s državnim inspektoratom uspostavili sustav informiranja nadležnih tijela i javnosti o svakoj značajnijoj informaciji vezanoj uz probni rad tvornice, tijekom kojeg može povremeno doći do kvarova ili kraćih zastoja, a koji mogu rezultirati sigurnosnim ispuštanjem kroz dimnjak za nuždu ili premosnicu. Ispričavamo se susjedima i javnosti na neugodnostima proizašlim iz našeg probnog rada, koje bi trebale biti svedene na minimum u okviru zakonskih ograničenja kada tvornica krene s redovitom proizvodnjom, piše u informaciji Rockwoola.

Rockwool reagiranje izava za medije zagađenje kvar