Referednum: Labinština većinom podržala ulazak Hrvatske u EU

Referednum: Labinština većinom podržala ulazak Hrvatske u EU

22.1.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Prema potpunim privremenim rezultatima Državnog referenduma o ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju, građani Labinštine uglavnom su pozitivno odgovorili na referendumsko pitanje. Najveći postotak pozitivnih odgovora zabilježen je u Gradu Labinu (75.89%), dok se kao najeuroskeptičnija općina izdvaja Pićan sa samo 52.44% pozitivnih odgovora.

Grad/Općina

Glasalo

Izlasnost

ZA

PROTIV

Labin

5,708

49.13%

75.89%

23.51%

Raša

1,443

43.94%

72.21%

27.17%

Sveta Nedelja

1,471

52.71%

71.65%

27.33%

Kršan

1,468

51.10%

64.17%

35.15%

Pićan

799

48.81%

52.44%

46.43%

 

referendum eu labinština rezultati izlaznost