Rebalansom Proračun Općine Sveta Nedelja umanjen za 18%

Rebalansom Proračun Općine Sveta Nedelja umanjen za 18%

29.9.2009. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na u ponedjeljak održanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja izglasane su izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu u visini 12,9 milijuna kuna, što je za 18% manje od prvobitnog plana. U odnosu na prvobitan plan Proračuna smanjenje prihoda u nominalnom iznosu je 2,8 milijuna kuna koje proizlazi iz smanjenja prihoda i pregleda usporednih podataka, a odnosi se na prihode od poreza na imovinu i poreza na promet nekretnina u visini 800 tisuća kuna, prihode od kapitalnih donacija trgovačkih društava u visini 500 tisuća kuna i prihode od prodaje građevinskog zemljišta u visini 1,9 milijuna kuna.

Povećavaju se prihodi od kapitalnih potpora iz Županijskog proračuna za 150 tisuća kuna, prihodi od zakupa poslovnih prostora za 50 tisuća kuna, prihodi od naknada za korištenje javnih površina za 5 tisuća kuna te prihodi od komunalnog doprinosa za 200 tisuća kuna. Istovjetno predloženim izmjenama i dopunama prihoda Proračuna predlažu se i rashodi u svoti od 12,9 milijuna kuna.

Vijećnici Općine Sveta Nedelja donijeli su Odluku o uvođenju posebne naknade za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije. Obveznici plaćanja posebne naknade su pravne i fizičke osobe koje su priključene na javni vodoopskrbni sustav, kao i potrošači vode za piće odnosno neposredni korisnici vodoopskrbnih usluga na području komunalnog sustava Vodovoda Labin. Posebna naknada iznosi 1,00 kunu po metru kubičnom vode a plaćati će se s računom za isporučenu vodu. Odluka se primjenjuje od 01. listopada ove godine.

 

Sv Nedelja Nedešćina zemljište nekretnine golf igralište prodaja zemljišta rebalans proračuna de conte d.o.o Sveta Nedelja