Razmatranje prijedloga PUR-a Grada Labina

Razmatranje prijedloga PUR-a Grada Labina

17.7.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

  Nakon što su predstavnici Inženjerskog biroa 30. lipnja 2008. godine članovima Partnerskog odbora Grada Labina, Poglavarstva i pročelnicima gradske uprave predstavili konačni prijedlog Projekta ukupnog razvoja Grada Labina za razdoblje 2008. - 2018. godine prijedlog PUR-a razmatran je i sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj u srijedu, 16. srpnja, koje ga upućuje Gradskom vijeću na prvo čitanje. Naime, Grad Labin je pristupio izradi Projekta ukupnog razvoja Grada Labina za razdoblje 2008. - 2018. godine prema Odluci Poglavarstva Grada Labina o prihvaćanju ponude u pregovaračkom postupku od 5. prosinca 2007. godine. Projekt ukupnog razvoja je temeljni dokument o ciljevima i mjerama gospodarskog i društvenog razvoja Grada Labina te podloga za donošenje i provođenje  gradske politike gospodarenja prostorom u svrhu kvalitativnog i kvantitativnog poboljšanja uvjeta života i poslovanja gospodarstva i stanovništva u razdoblju 2008. do 2018. godine.

Stoga je važnost PUR-a dvojaka. S jedne strane to je zbog određivanja prioriteta i smjernica gospodarskog i društvenog razvoja Grada, a s druge zbog procedure i modela razvoja koji se primjenjuju u Europskoj uniji. Ujedno je to dinamički i operativni projekt podložan promjena i dopunama shodno kretanju prilika u društvu i gospodarstvu, rečeno je prilikom razmatranja na sjednici Poglavarstva. U PUR-u je stvorena baza projekata i projektnih ideja. To će biti osnova za izbor projekata koji su od najvećeg prioriteta za razvoj Grada Labina  za njihovo financiranje i realizaciju.

U njegovoj izradi sudjelovali su poduzetnici i  obrtnici sa područja grada, članovi Poglavarstva Grada Labina, predstavnici državnih ustanova i institucija, javnih poduzeća te osobe sa dugogodišnjim radom i iskustvom u pojedinim sferama društvenog i javnog života Grada Labina, okupljeni u Partnerskom odboru. On je brojao 42 člana koji su radili u 7 radnih grupa (gospodarstvo, turizam, zdravstvo, policija, socijalna skrb, obrazovanje, sport, kultura, prostor, javna i komunalna infrastruktura i zaštita okoliša, civilno društvo, javni sektor).

stanovništvo život društvo Projekti ukupnog razvoja razvoj projekt Labin plan PUR