Ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u posjetu tvrtki Holcim u Koromačnom

Ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u posjetu tvrtki Holcim u Koromačnom

1.9.2016. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Razvoj sustava i alata zaštite na radu , mjere sprječavanja nastanka potencijalnih opasnosti i ozljeda na radu,  očuvanje zdravlja i radne sposobnosti  radnika  u skladu s najvišim svjetskim standardima bile su osnovne teme razgovora Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu s domaćinima u Holcimovoj tvornici cementa u Koromačnom; Daliborom Fableom,  direktorom tvornice  i Vigorom Kiršićem, stručnjakom zaštite na radu. Sastanku su bili nazočni i Sanja Sambol, viša stručna savjetnica i Antonio Jaić, stručni savjetnik u Službi za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize Zavoda.

Tvornica cementa u Koromačnom  ove godine obilježava vrijedan jubilej – 90 obljetnicu rada pri čemu je područje zaštite na radu dio radne kulture i  svih radnih procesa, a na lokaciji Koromačno bilježi se 410 dana bez ozljede na radu. Kako bi djelovali preventivno i društveno odgovorno tvrtka prilikom izbora vanjskih izvođača primjenjuje direktivu Contractor Safety Managment što  znači da se kod tih poslovnih partnera ispituju kompetencije s područja zaštite na radu i zaštite zdravlja. Takav pristup se odnosi kako na radnike tako i na opremu s kojom partneri raspolažu. Nakon razmatranja ispunjavanja  uvjeta i donošenja odluke, odabrani izvođači prolaze uvodnu obuku o opasnostima na Holcimovoj lokaciji te se prije izvođenja svakog pojedinog radnog zadataka s njima provodi i situacijska analiza primjerena realnim  radnim uvjetima, naglasio je direktor tvornice Fable.

U cilju kvalitetnije komunikacije i organizacije radnih aktivnosti vanjskih izvođača radova, Holcim je uspostavio i tzv. Info centar za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, u okviru kojega se odvijaju obuke, provjere kompetencija, sastanci i sl. Kao i drugi veći pogoni grupacije Holcim i Tvornica cementa u Koromačnom ima cilj uspostavu Safety Parka.

Korisnicima je prilikom ulaska u određeni dio postrojenja ili pogona odmah jasno koji su sigurnosni kriteriji koje mora ispuniti da bi radna aktivnost na tom dijelu bila odrađena na siguran način. U tom smjeru izrađene su precizne procedure i pokazni primjeri za svaku visokorizičnu aktivnost koja se mora poštovati na određenom postrojenju, a cijeli tijek procedura osiguran je dozvolama za izolaciju i zaključavanje opreme, rekao je Dalibor Fable, tehnički direktor.

U cilju podizanja razine prevencije organiziraju se kvartalne radionice na različite teme iz područja zaštite na radu na kojima sudjeluju rukovoditelji pojedinih organizacijskih jedinica i zaposlenici te se putem edukacije utvrđuju konkretne mjere i zaduženja za unapređivanje zaštite na radu uz redovito praćenje izvršenja obveza.

Pored toga, tvrtka djeluje i na širu društvenu zajednicu promičući vrijednosti i značaj sigurnosti pri radu za različite dobne skupine, putem fotografija, izložbi radne i zaštitne opreme, tematskih učeničkih radova, poučnih radionica, pokaznih vježbi i učenja o zdravom načinu  života. Posebna aktivnost u okviru 21. Dana otvorenih vrata realizirana je ove godine u prigodi radnog obilježavanja značajne godišnjice tvrtke.

Kao i kod drugih članica grupacije i u ovoj Holcimovoj tvornici cementa svima je cilj, od radnika do rukovoditelja i Uprave, ostvariti nula ozljeda na radu budući da je to dobro za radnike, poslodavca, vlasnike i društvo u cjelini, istaknuo je Vigor Kiršić, stručnjak zaštite na radu.

 

Link

 

 

 

 

holcim besplatna reklama zaštita na radu vigor kiršić