Raša i Pazinska jama pod pritiskom vode

Raša i Pazinska jama pod pritiskom vode

23.12.2009. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Crna kronika

U srijedu, petnaest minuta iza ponoći, Hrvatske vode su proglasile redovne mjere obrane od poplave na Mostu Raša, a u 3 sata i na Mostu Pićan. Ekipe su bile u pripravnosti, ali do prelijevanja preko nasipa ipak nije došlo.

S jutarnjim razvedravanjem i nastupanjem oseke opasnost od poplave je prošla pa se intervencija sastojala od čišćenja mostova i nasipa od nanesenog materijala.

Istodobno je blaga poplava, uzrokovana kišom i naglim otapanjem snijega, jutros zabilježena u Pazinskoj jami. Zasad nema opasnosti od materijalne štete jer se Pazinčica nigdje nije prelila iz korita.

 

 Poplava Pazinske jame periodična je pojava do koje dolazi zbog pritjecanja velike količine bujične vode (korenta) u ponor koji ne može progutati toliku količinu vodu. Bujica ovoga puta nije uspjela u većem obimu napuniti jamu. Ipak, moguće kiše, koje najavljuju meteorolozi, mogle bi je uskoro ponovo napuniti. (R. S., A. D.)

raša poplava obrana od poplava vitomir skandul pripremno stanje za obranu od poplave vodostaj most raša vodovod snijeg topljenje snijega