Raegiranje: `Tvrdnje gospodina Zahtile apsolutno su neistinite`

Raegiranje: `Tvrdnje gospodina Zahtile apsolutno su neistinite`

28.12.2016. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Obraćam Vam se u povodu teksta autora Zorana Angeleskog, objavljenog u tiskanom i digitalnom izdanju Glasa Istre 23. prosinca 2016. pod naslovom "Raša je umjetničko djelo koje treba čuvati u cjelini!" (dalje u tekstu: Tekst). Autor u Tekstu prenosi tvrdnje gospodina Zahtile koje su netočne i zlonamjerne. Poštujući pravo čitatelja da budu točno i potpuno obaviješteni, ovime sukladno odredbi članka 40. do 42. Zakona o medijima (Narodne novine, broj 59/2004., 84/2011., 81/2013.; dalje u tekstu: Zakon o medijima) zahtijevamo objavu ispravka Teksta, u kojem je iznesen niz neistinitih i uvredljivih informacija.

Moja prozivanja započela su od trenutka kad je posljednji put u lipnju 2016. javno prezentiran projekt Kova i pritom je Dean Zahtila vidio - svojim sustavnim napadima na moj rad i moje djelovanje, prvenstveno kao koordinatora projekta Kova - priliku da ostvari vlastiti interes. Od tog trenutka gospodin Zahtila sustavno javno istupa u medijima iznoseći neistinite i klevetničke navode koje su izrazito štetne za moj poslovni i privatni ugled i čast, s kojim se kalja izvrsno pripremljen projekt, bez da je upoznat s osnovnim elementima istog.

Ističem da se u ovom slučaju revitalizacije rudarske baštine u Raši ne radi ni o kakvoj devastaciji povijesnog naslijeđa Republike Hrvatske, nego rekonstrukciji i prenamjeni prostora sukladno zakonu, jasnim konzervatorskim i stručnim smjernicama. Zato je neprimjereno da se pokušaj ostvarenja poslovnih interesa od strane udruge Labin Art Express argumentira generaliziranjem i uzdizanjem zapravo nepostojećeg problema u javnost. Takvim postupanjem nanijeta je nepopravljiva šteta ne samo meni, već i cjelokupnoj civilnoj i profesionalnoj zajednici.

 

Iako nesumnjivo predmetnoj Udruzi građana pripada pravo na slobodu govora, kao jedno od temeljnih prava čovjeka zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske, neprihvatljivo je dopustiti zloporabu toga prava, a na štetu tuđeg poslovnog i privatnog ugleda i časti.

Pismo gospođe Nataše Pulitzer Finali, odgovor je na pismo koje joj je upućeno od strane suradnika Labin Art Expressa u kojem se iznose lažne tvrdnje da Općina Raša upravo devastira prostor intervencijama koje će nepovratno uništiti njeno originalno oblikovanje, dovodeći ju u zabludu. Javni natječaj za rekonstrukciju Sportskog centra "Braće Privrat" nije propisan prostornim planom, stoga nije proveden.

Kao osoba koja preko deset godina radi kao projektant i kao osoba koja u drugom mandatu obnaša dužnost Predsjednice Udruženja hrvatskih arhitekata, utemeljeno tvrdim da ne znam ni za jedan slučaj natječaja koji se raspisivao za izgradnju nadstrešnice.

U slučaju Sportskog centra "Braće Privrat" u Raši, ne radi se o prostornoj cjelini za koju je propisana Preventivna zaštita, ili pripada kategoriji Registriranih kulturnih dobara, no ipak prema istom se postupalo kao da to jest, upravo iz razloga što su investitor i projektanti pažljivo pristupili zadatku. Prostornim planom navedeno je da sve intervencije u središtu

Raše trebaju ishoditi pozitivno mišljenje konzervatorske službe, a autorski tim Masa projekt u kojem djeluju stručnjaci s ovlaštenjem rada na kulturnim dobrima, na mjestu današnjeg travnatog pokosa uz terene predložio je niz prostornih varijanti uređenja postojećih tribina i oko osam varijanti nadstrešnice nad jednim dijelom tribina, sve na zahtjev nadležnih konzervatora koji su izrazili svoju poteškoću donošenja odluke s argumentom da je to "prvi slučaj sportske arhitekture kojom se imaju prilike baviti".

Niti jedna od varijanti nije odbijena i sve su izrađene stručno, sukladno najvišim kriterijima struke. Žalosno je da se sada projektante napada zbog toga jer su htjeli olakšati konzervatorskoj službi donošenje odluke, nudeći više alternativnih rješenja.

Predmetni zahvat koji obuhvaća obnovu obližnje zgrade Cetrtog obroka, izgradnju tribina s pripadajućim svlačionicama, je u cijelosti usmjereno podizanju kvalitete života i valorizaciji ostavštine koja već godinama nije u uporabi. Tribine i svlačionice uz postojeći nogometni teren omogućit će održavanje nogometnih natjecanja Treće lige u Raši, što je za ovu malu zajednicu vrlo važan iskorak. Sve programske odrednice planirane su u skladu sa standardima propisanim od strane HNL-a. Bitno je naglasiti da su svi predloženi zahvati u skladu s uvjetima rekonstrukcije, koji su jasno navedeni u Konzervatorskom elaboratu, odobrenom od nadležne konzervatorske službe u Puli, u kojem je jasno navedeno na koji način se može intervenirati u zadanom obuhvatu.

Raša je nastala kao gradić za rudare između 1937-''''38. Već šezdesetih godina se Jama Raša zatvara i time polako počinje gašenje te aktivnosti.

Skoro sve zgrade koje su bile u službi rudnika kroz godine mijenjale su namjenu, a danas je većina napuštena i prepuštena propadanju.

Namjera Općine Raša je obnoviti ih i staviti ih u uporabu. Budući da Raša nije Pompei, već živa i vibrantna zajednica, bilo je jasno da se mora dodati neki novi sadržaj i program kako bi se postojeće zgrade, koje uglavnom datiraju iz 1938., mogle predstaviti za ono što jesu.

Ukoliko nadležna konzervatorsko tijelo - kako tvrdi - priznaje Rašu kao integralnu cjelinu, onda je prirodno da bar donese rješenje o privremenoj zaštiti. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara jasno propisuje proceduru uspostavljanja zaštite nad kulturnim dobrom u čl.10 Rješenje o privremenoj zaštiti donosi nadležno tijelo prema mjestu gdje se nalazi, u ovom slučaju konzervatorska služba u Puli. Osobno sam u nekoliko navrata dostavila dokumentaciju koja bi nadležnoj službi mogla biti od pomoći pri donošenju rješenja. Svojim javnim obraćanjima i predavanjima svi djelatnici Masa projekta su sustavno predstavljali izlaganja, u kojima smo isticali sve bitne značajke ovog jedinstvenog rudarskog naselja u Republici Hrvatskoj i doprinosili njegovoj valorizaciji nacionalno i međunarodno.

 

 

Tvrdnja gospodina Zahtile da ja nemam nikakvog iskustva i referenci apsolutno je neistinita. Ja sam se školovala u jednom od najistaknutijih europskih arhitektonskih fakulteta u Veneciji, gdje sam bila najmlađi asistent u povijesti sveučilišta, te sam još za vrijeme studija surađivala na raznim projektima restauracije na daleko kompleksnijim projektima u povijesnoj jezgri Venecije. Preko deset godina aktivno djelujem kao arhitekt, te sam prije dvije godine osnovala tvrtku Masa projekt, čiji su djelatnici s višegodišnjim iskustvom izradili idejna rješenja za sportski kompleks u Raši. Iz svega navedenog jasno je da je jedina namjera gospodina Zahtile nanijeti mi štetu i diskreditirati me u očima javnosti kako bi se time okaljalo sve što je napravljeno na projektu Kova, te da se na taj način oslabi daljnja priprema dokumentacije. Time se Lamparna, koju LAE koristi, a vlasništvo je Grada Labina, nikada ne bi pripojila ostatku nadzemnog kompleksa, a o projektu Podzemni grad mogao bi nastaviti pričati narednih dvadeset godina.

Nažalost, to se neće desiti, jer projekt Kova nije moj projekt, nije projekt Grada Labina, već svih građana Labinštine koji su kroz javne prezentacije rezultata rada na istom prepoznali činjenicu da se u pripremi projekta ostvario do sad neviđeni iskorak i da sada projekt ima čvrste osnove za realizaciju.

Sadržaj članka te nadasve obraćanje gospodina Zahtile, kao što je razvidno iz činjenica iznesenih ovdje, sadrži niz neistina i insinuacija koje su nanijele veliku štetu meni kao osobi i stručnjaku, za što sam primorana tražiti zaštitu kroz zakonom propisana sredstva.

dipl.ing.arh.Sanja

Cvjetko Jerković

 

 Dean Zahtila: Jedini nam je cilj zaštititi Rašu

 

 

 

 

 

 

 

dean zahtila lae labin art express raša rudarenje sc braće privrat