Prvi korak ka osamostaljenju Osnovne glazbene škole Matka Brajše Rašana

Prvi korak ka osamostaljenju Osnovne glazbene škole Matka Brajše Rašana

30.5.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Obrazovanje

Na sinoć održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina donijeta je Odluka o osnivanju Osnovne glazbene škole Matka Brajše Rašana čime je započeo proces njenog osamostaljenja od Pučkog otvorenog učilišta Labin.

 

Odluci je prethodilo pozitivno rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o opravdanosti osnivanja Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana u Gradu Labinu za izvođenje osnovnoškolskog glazbenog i plesnog programa.

 

Do imenovanja ravnatelja Škole, profesorica Melitu Lasek imenovana je za privremenu ravnateljicu, koja je ovlaštena pod nadzorom Osnivača obaviti pripreme za početak rada Škole, podnijeti ministarstvu nadležnom za obrazovanje zahtjev za početak rada Škole, pribaviti podatke o prostoru i opremi i načinu njihova osiguranja te obaviti poslove u vezi s primopredajom školskih prostora i opreme, obaviti poslove za osiguranje potrebnog broja učitelja i djelatnika koji obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove te poslove u vezi s upisom učenika, planirati organizaciju rada Škole i pribaviti potrebne dozvole za početak rada, donijeti privremeni statut, obavljati pravne radnje u vezi s početkom rada Škole i konstituiranjem tijela Škole,  podnijetu prijavu za upis u sudski registar, zastupati i predstavljati Školu, odgovarati za zakonitost rada Škole, osigurati tehničke, zdravstvene i ekološke uvjete za obavljanje djelatnosti, obavljati druge poslove i zadaće utvrđene zakonom i drugim propisima.

 

Osnovna glazbena škola Matka Brajše Rašana pri POU u Gradu Labinu djeluje već 25 godina. U školskoj godini 2013/2014 imala je upisanih 240 polaznika u 19 razrednih odjela. Stručni tim Škole broji 23 visokokvalificiranih učitelja. Škola postiže izvanredne rezultate i uspjehe kako u zemlji tako i u inozemstvu.

 

Organizator je i domaćin mnogih glazbenih manifestacija kojim na najbolji način promovira Grad Labin. Evidentan je stalan porast učenika u osnovnoj i srednjim glazbenim školama kao i na visokoškolskim glazbenim studijima. Formiranjem područnih odjeljenja u Potpićnu, Lovranu i Buzetu stvaraju se solidni temelji planiranja (u skoroj budućnosti) i Srednje umjetničke škole.

 

Svojim kvalitetnim dosadašnjim radom škola je utjecala na kulturni život grada i pridonijela razvoju glazbene kulture Labina , ostvarila zapažene rezultate i više puta vrijedne nagrade na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Glazbeno obrazovanje u ovoj školi stekle su mnoge generacije djece.

 Dopis_školama_za_izdvajanje_iz_sastava_pučkih_ učilišta.pdf1.94 MB

ogš matka brajše rašana osnovna umjetnička škola matka brajše rašana glazba melita lasek